ŻOMM AĠĠORNAT:

Waqt li eluf ta’ studenti llum irevew ir-riultati tal-Matsec u waqt li l-Bord tal-Matsec spjega dawn ir-riultati bi-ifri, il-Partit Nazzjonalista jifraħ lill-istudenti li kisbu suċċess fl- eamijiet u jagħmel kuraġġ lil dawk li se joqogħdu għall-eamijiet fis-sessjoni ta’ Settembru. Fl-istess waqt jirringrazzja lill-Bord tal-Matsec għall-ħidma tiegħu fl-organizzazzjoni ta’ dawn l-eamijiet.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota li minn 4,255 tifla u tifel imweldin fl-2000[1], u li allura din is- sena laħqu l-età ta-ertificat tal-Matsec, 972 kisbu dan i-ertifikat fis-sessjoni ta’ Mejju, jiifieri 23 %[2]. Dan hu tnaqqis fuq l-istess numru u persentaġġ tas-sena l-oħra f’dan l- istadju, meta f’Mejju tas-sena l-oħra kienu kisbu -ertifikat tal-Matsec 1,123 studenta u student, jiifieri 26 % tal-4,308t itfal li twieldu fl-1999[3].

Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll li kien hemm tnaqqis għir fuq is-sena l-oħra fl-ammont u l-persentaġġ ta’ studenti ta’ 16-il sena li abu l-kwalifiki tas-SEC meħtiea biex ikomplu s- Sixth Form. Għalkemm it-tnaqqis kien għir, wieħed kien jistenna titjib, mhux tnaqqis, spejalment meta f’pajjina huma madwar nofs biss l-istudenti ta’ 16 li jiksbu biżżejjed eamijiet tas-SEC ħalli jkomplu s-Sixth Form.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll id-differenza kbira li hemm fis-suċċess fl-eamijiet tas- SEC u tal-Matsec bejn it-tfajliet u l-uvintur. Jinnota wkoll il-waqgħa kbira li qiegħda sseħħ fit-teħid tal-lingwi fil-livell tas-SEC. Il-Partit Nazzjonalista jinnota dan kollu biex iħeġġelill-Gvern u lill-awtoritajiet edukattivi jagħmlu aktar biex ferm ijed studenti tal-età ta’ 18 jiksbu -ertifikat tal-Matsec u dan b’ħidma akbar sa mis-sessjoni ta’ xahrejn oħra. L-istess kif iħeġġelill-awtoritajiet jaħdmu ħalli aktar studenti ta’ 16 ikunu jistgħu ikomplu s-Sixth Form u jitgħallmu l-lingwi tant meħtiea f’pajjimiftuħ fuq l-Ewropa u d-dinja.

Hu u jera’ jifraħ u jagħmel kuraġġ lill-istudenti kollha, il-Partit Nazzjonalista jirringrazzja lill-għalliema u lill-enituri li jagħmlu tant sagrifiċċji għal snin twal biex iwasslu lill-istudenti u lil uliedhom ħalli joqogħdu għal dawn l-eamijiet krujali fil-mixja edukattiva tagħhom u tal-pajji.

Għax is-suċċess ta’ pajjina jrid ikun mibni fuq xogħol tajjeb li jagħti sodisfazzjon u jħallas pagi tajbin lill-ħaddiema tagħna. F’dinja fejn id-dħul jiddependi dejjem aktar fuq ir-riorsa umana, fuq l-għarfien u fuq il-ħiliet, l-edukazzjoni u t-taħrihuma l-bai tas-suċċess individwali u kollettiv tagħna. Fuq kollox, l-edukazzjoni hi avetta wkoll għat-tgawdija ta’ dak li l-bniedem ipprodua u sab fil-passat u dak li għad irid jipprodui u jsib; dak li jagħmel il-ħajja sabiħa aħna u ngħixuha.

[1] Ara Table 2.2 f’paġna 14 (38 tal-pdf) f’dan ir-rapport tal-NSO: https://nso.gov.mt/en/publicatons/Publications_by_Unit/Documents/C1_Living_Conditions_and_Culture_Stat istics/Children_2010.pdf
[2] Ċifri mogħtijin fil-konferenza stampa tal-bord tal-Matsec illum.
[3] Ara Table 3.4 f’paġna 33 (39 tal-pdf) fir-rapport tas-sena l-oħra f’din il-link: https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0004/338908/MCStatsReport20171.pdf