ŻOMM AĠĠORNAT:

In-nies iridu sojetà li tkun b’saħħitha u fejn tingħeleb l-isfida tal-obeità. Dan meta l- istatistika turi li -għaagħ Maltin u Għawdxin huma fost l-aktar li huma obei fl-Ewropa u 40% tat-tfal fl-iskejjel huma obei jew għandhom piż żejjed.

Għalhekk in-nies jixirqilhom li jkollhom l-ambjent u l-inentivi kollha meħtiea biex jgħixu ħajja aktar sana. Dan mhux biss b’ikel aktar tajjeb għas-saħħa imma wkoll b’aktar spazji miftuħa għar-rikreazzjoni u aktar skemi li jħajjru li-għaagħ jipprattikaw dixxiplini sportivi.

Il-Partit Nazzjonalista huwa kontra kull introduzzjoni ta’ taxxa fuq l-ikel, ida kif ie rrapurtat fil-midja, l-Prim Ministru Joseph Muscat mhux qed joffru ijed għajnuna u inentivi sabiex in-nies ikollhom aċċess akbar għall-ikel sustanzjuu bnin għal saħħithom.

Dan kollu fi sforz biex tissaħħaħ il-lieda kontra l-obeità, li minn rapport indipendenti jirriulta li fl-2016, l-ispia tal-obeita fuq is-settur tas-saħħa kienet tammonta għal aktar minn 36 miljun. B’dan in-nuqqas ta’ pjan, il-Gvern qed juri m’għandux ideat fil-lieda kontra l-obeità.

Il-Gvern naqas ukoll milli jagħmel l-aħjar uu mill-iskema tal-frott u l-ħaxix għat-tfal fl- iskejjel sabiex jikber l-għarfien u l-edukazzjoni fost it-tfal biex jagħżlu ikel bnin u sustanzjugħal ħajja aktar sana. Minflok il-Gvern daħħal din l-iskema, li hija ffinanzjata b’fondi tal- Unjoni Ewropea, xhur wara l-bidu tas-sena skolastika u minflok frott u ħaxix frisk tqassam frott qares u ħaxix mgħolli f’pakketti mhux issiillati, li lanqas m’huma friski ida ffriati.

Din kienet waħda mill-opportunitajiet li l-Gvern tilef sabiex jinentiva l-lieda kontra l- obeità, meta skont studju tad-WHO jirriulta li 18% tas-subien u 15% tal-bniet ta’ seba snin huma obei.

Dan irid jittieħed fil-kuntest li l-prezzijiet tal-ikel died kif irriulta mill-istatistika matul dawn l-aħħar snin u għalhekk għandu jkun il-Gvern li joħloq skemi u inentivi odda biex l-ikel bnin ikun aktar affordabbli għall-familji. L-istatistika turi wkoll li l-persuni fil-faqar jew li jinsabu fir-riskju tal-faqar huma l-aktar li m’għandhomx aċċess għall-ikel sustanzju.

Il-Partit Nazzjonalista jrid sojetà li jimpurtaha mis-saħħa tan-nies u għalhekk jemmen li l- Gvern għandu minnufih ifassal pjan fit-tul fil-lieda kontra l-obeità u bil-fatti jid l-għarfien u aktar skemi biex in-nies ikollhom l-akbar aċċess għall-ikel li huwa tajjeb għal saħħithom.

Ryan Callus

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Ġlieda kontra l-Obeżità

Clyde Puli

Segretarju enerali u Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar l-Edukazzjoni, l-Izvilupp Uman u l-Ħiliet għas-Seklu 21

08.06.2018