Issa li jien ukoll wasalt ghal penzjoni, qed ninduna kemm verament ibghatu l-penzjonanti. Minhabba siatema antikwata, zbalji li kien hemm fil passat tieghi ma setawjx jigu irrangati, spiccjat bl iktar penzjoni baxxa, tghawni offerta biex inhallas kwazi €7000, u l-bidla kienet ser tkun miserja, Ovja €7000 inhallihom taht rasi. Jien nissuggerixxi li l-inqas penzjoni ghal menu ma tkux inqas min €250 fil gimgha, ghax bla dubju inqas minhekk ma tadiex.