ŻOMM AĠĠORNAT:

Programm ta’ formazzjoni politika għa-għaagħ

“Irridu nagħmlu mill-Partit Nazzjonalista partit agħżugħ, billi nagħtu li-għaagħ aktar spazju u taħribiex jipparteipaw b’mod sħiħ fid-deijonijiet politii ta’ pajjihom.”, hekk qal is-Segretarju enerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli meta nieda l-programm ta’ formazzjoni politika Future Leaders.

Clyde Puli qal li l-ħsieb wara dan il-programm huwa t-twemmin tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, li jrid jiftaħ il-bibien tal-partit għall-parteipazzjoni ta’ aktar għaagħ. Huwa qal ukoll li Future Leaders huwa wieħed minn diversi inizjattivi fil-proess ta’ tidid li qed isir fil-Partit Nazzjonalista. Wara d-deijonijiet li ttieħdu fil-Kunsill enerali ta’ Mejju li għadda, l-Partit Nazzjonalista nizzel l-età tat-tesserament għal 14-il sena u twaqqfet il-fergħa l-dida Team Start għal għaagħ adolexxenti u qed jii assigurat li tal- inqas 14-il membru fil-Kumitat Eekuttiv tal-partit ikunu għaagħ.

Is-Segretarju enerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli qal li Future Leaders huwa programm ta’ taħriu vilupp għa-għaagħ li għandhom bejn l-14 u l-24 sena u li għandhom aspirazzjoni li jidħlu għall-ħajja politika. Dan il-programm se jsir flimkien mal- AAD, li se tkun qed taħdem fil-qrib mal-Fondazzjoni Konrad Adenauer, kif ukoll ma’ politii b’esperjenza u esperti oħrajn fil-qasam.

Il-Kap Eekuttiv tal-AAD Roderick Agius qal li l-programm se jkun jinkludi sessjonijiet interattivi dwar temi politii fosthom xi tfisser li tidħol fl-arena politika, kif tidher u titkellem fil-pubbliku b’kunfidenza u tiddibatti, kif tagħmel kampanja politika, kummentarju u analii politika. Huwa qal li se jkun hemm ukoll sessjonijiet dwar kif taħdem il-midja u kif uu tal- mezzi sojali fil-politika sa kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Future Leaders imbagħad se jinkludi wkoll workshops li se jidħlu aktar fid-dettall.

Il-Kordinatur tal-Future Leaders Charlo Bonnici qal li permezz ta’ Future Leaders, dawk li se jipparteipaw f’dan il-programm se jingħataw l-opportunità ta’ shadowing uffijali u politii fi ħdan il-Partit Nazzjonalista u ħidma prattika fi ħdan l-organi tal-partit. Kif ukoll esperjenzi li jagħtu lill-parteipanti idea enerali ta’ xi tfisser il-ħidma politika.

Future Leaders se jibda f’Novembru li ej u se jibqa’ għaddej sa tmiem l-ewwel kwart tal- 2019. Kull min hu interessat li jipparteipa f’dan il-programm ta’ formazzjoni politika għandu jibgħat imejl lil [email protected] jew jimla l-applikazzjoni online f'din il- linkhttps://tinyurl.com/y7b2uk6v sa mhux aktar tard mill-14 ta’ Ottubru li ej. Il- parteipazzjoni fil-Future Leaders huwa mingħajr ħlas.

22.09.2018