ŻOMM AĠĠORNAT:

L-Oppoizzjoni qed tisħaq biex l-MFSA tikkomunika b’mod aktar effettiv mal-klijenti tagħha minħabba li s-saga tal-bank Satabank qed tħalli riperkussjonijet kbar. L-Oppoizzjoni tfakkar li għalkemm l-awtorità ħabbret li se tirrilaxxa d-depoiti fuq ertu kundizzjonijiet fosthom li l-klijenti jkollhom jew jiftħu kont bankarju ieħor, il-klijenti ta’ Satabank qegħdin isibuha diffili ferm biex jiftħu kont bankarju ieħor, apparti il-fatt, li diversi klijenti li dià għandhom kont bankarju għad m’għandhomx aċċess għad-depoiti tagħhom ma’ Satabank.

Dan qiegħed iwassal biex eluf ta’ familji ma revewx il-paga, persuni li l-uniku kont bankarju tagħhom hu mal-bank Satabank m’għandhomx aċċess għal kont bankarju tagħhom u diversi kumpaniji jinsabu iġġamjati fl-operat tagħhom. Dan mhux biss qiegħed iwassal għal sofferenza u inkonvenjent finanzjarju però wkoll fil-kata’ investiment dirett barrani, l- Oppoizzjoni hi infurmata li huma diversi li qegħdin jaraw urisdizzjonijiet alternattivi fejn jirrelokaw l-operat tagħhom.

Filwaqt li l-Oppoizzjoni Nazzjonalista tappella għal due diligence serju però jeħtieli dan isir bi pjan strateiku u olistiku sabiex il-klijenti li dejjem onoraw il-prerekwiiti ta’ l-istess bank ma jħallsux il-prezz qares ta’ ħaddieħor. Dan spejalment meta i-mien għaddej.

Għaldaqstant jeħtieg li l-awtoritajiet joffru soluzzjonijiet tanibbli għal dawn in-nies u kumpaniji u tappella għal kuntatt dirett aktar effettiv bejn il-klijient u r-rappreentanti tal- bank u tal-MFSA sabiex dawn ma jibqgħux fl-għama.

Kristy Debono

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar l-Ekonomija, s-Servizzi Finanzjarji u l-Innovazjoni

Mario de Marco

Kelliem tal-Oppoizzjoni għall-Finanzi

13.11.2018