ŻOMM AĠĠORNAT:

L-inident li fih iemel ieħor miet minħabba s-sħana għandu jservi sabiex id-dipartment tal- Animal Welfare jara x’jista’ jsir aktar sabiex tii mħarsa s-saħħa ta-wiemel li jorru l- karozzini u tii evitata t-tbatija għa-wiemel.

Il-arr tat-turisti bil-karozzini huwa mezz ta’ għajxien għal bosta familji ida s-saħħa ta- wiemel għandha tii mħarsa. Fis-sħana tas-sajf wieħed jistenna li id-dipartiment tal-Animal Welfare għandu minnufih jiltaqa’ mas-sidien ta-wiemel bil-karozzini jew mar- rappreentanti tagħhom biex jara x’miuri oħra jistgħu jittieħdu biex filwaqt li dawn is-sidien jibqgħu jaqilgħu l-għajxien tagħhom, dan ma jsirx bi skapitu tas-saħħa u l-ħarsien minn kull tbatija ta’ dawn i-wiemel. Il-maġġoranza tas-sidien ta’ dawn i-wiemel huma impenjati li jħarsu s-saħħa ta-wiemel tagħhom u mhux lesti jaħqruhom.

Fix-xhur tas-sajf, i-wiemel għandhom jiu protetti f’ertu ħinijiet fejn is-sħana tkun fl- aqwa tagħha u dan billi jkollhom aċċess aktar mifrux madwar pajjina għal tined fejn jiskennu mix-xemx u fejn ikollhom aċċess f’kull ħin għall-ilma frisk. Għandu jii aċċertat ukoll it-tgħabija massima li kull iemel jista’ jorr tkun infurzata mill-awtoritajiet. Għandhom jiu kkunsidrati rotot odda u ħin minimu stabbilit meta -wiemel jistrieħu spejalment f’ħinijiet meta x-xemx u s-sħana jkunu fl-aqwa tagħhom.

Permezz ta’ intervent u ftehim mas-sidien ta’ dawn i-wiemel id-dipartiment tal-Animal Welfare għandu jaċċerta li s-saħħa u l-ħarsien ta-wiemel jiu aċċertati f’kull ħin u b’kull mezz. Il-miuri li jiu miftehma li jħarsu s-saħħa ta-wiemel għandhom jiu infurzati u min jinqabad jabbua għandu jħallas ta’ għemilu. Hu d-dmir u obbligu tad-dipartiment tal-Animal Welfare li jintervjeni minnufih biex bi qbil mas-sidien jaċċerta li -wiemel ma jiux esposti għal tbatija, moħqrija jew riskju ieħor għas-saħħa. Dan it-tip tax-xogħol jista’ jibqa sostenibbli jekk tii mħarsa s-saħħa ta-wiemel.

Mario Galea

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar is-Saħħa Mentali, d-Dementia, l-Kura fil-Komunità, d-Diabete, u d-Drittijiet tal-Annimali

09.08.2018