ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-PN se jera’ jkun il-post naturali tal-ivilupp tal-ħsieb agħżugħ

 

“Għandna l-fiduja sħiħa li -għaagħ Maltin u Għawdxin jistgħu joħolqu sojetà li jimpurtaha, b’opportunitajiet kemm għalihom u għall-oħrajn. Irridu li -għaagħ jipparteipaw fl-ivilupp tas-sojetà li tħares il-ħajja, l-opportunitajiet indaqs u l-ambjent naturali’, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta wieeb għal mistoqsijiet li sarulu mi-għaagħ mill-villaġġ tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana.

Dr Delia qal li l-Partit Nazzjonalista kien il-Gvern li fetaħ beraħ l-edukazzjoni għa-għaagħ meta neħħa n-numerus clausus mill-Università, u ħoloq opportunitajiet ta’ xogħol għall-futur u mhux cheap labour, kif qed jagħmel jagħmel il-Gvern Laburista. Din il-politika ta-cheap labour tal-Gvern iet ikkonfermata wkoll minn bint il-Perit Dom Mintoff, Yana Mintoff. Dr Delia qal minflok il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ juri fiduja fi-għaagħ Maltin u Għawdxin, li urew li għandhom l-abbilità li jmorru madwar id-dinja u jiksbu suċċess.

Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen fi-għaagħ għaliex huma l-futur tal-pajjimil-lum, u li jistgħu jagħmlu d-differenza permezz tal-enerija tagħhom. Huwa qal li għalhekk il-Partit Nazzjonalista naqqas it-tesserament fil-partit għal 14-il sena, nieda l-fergħa dida Team Start għa-għaagħ bejn l-14 u t-18 il-sena u issa se jkun qed iniedu wkoll il- kors ta’ formazzjoni politika Future Leaders flimkien mal-AAD, għa-għaagħ kollha li għandhom interess fil-politika. Dr Delia qal li issa li -għaagħ jivvutaw ta’ 16-il sena irridu naraw jekk hemmx drittijiet oħra li jistgħu jingħatawlhom.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għandu zero tolerance lejn il-korruzzjoni u li mhux se jaħsibha darbtejn sabiex ikeċċi lil min bil-provi jinqabad li għandu strutturi ta’ kumpaniji fil- Panama. Adrian Delia qal li hemm bonn li nnaddfu l-pajjimill-korruzzjoni, li sabet l- appoġġ tal-Gvern fl-ogħla livell, dan għaliex il-korruzija tnaqqar lis-sojetà u therri l-fibra sojali. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen fid-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni u li kien għalhekk li fetaħ rikors Kostituzzjonali kontra l-Avukat enerali, għaliex qed jibqa’ jwaqqfu milli jaqdi dmirijietu skont il-Kostituzzjoni meta ma jagħtihx kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja.

Dr Delia spjega kif l-Avukat enerali ma riedx li din il-kawa tinstema’ b’urenza, ma riedx li l-kawa tinstema’ sħiħa u ma riedx li jixhed. Il-Qorti ida tat raun lil Adrian Delia u ordnat lill-Avukat enerali biex jixhed fil-kawa. Adrian Delia qal li l-Gvern Laburista ħataf l-istituzzjonijiet kollha, mill-Kummissarju tal-Pulizija sal-Avukat enerali u għalhekk se jibqa’ jiġġieled għat-tisħiħ tad-demokrazija u l-ħarsien tas-saltna tad-dritt.

Għall-bosta mistoqsijiet li sarulu ta-għaagħ, Adrian Delia wieeb fuq l-abort u qal li l- Partit Nazzjonalista jemmen fil-valur tal-ħajja mill-konepiment sat-tmiem naturali tagħha. Dan meta għall-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne jaħseb li tmien elloli mhix ħajja umana. Huwa qal li filwaqt li nipproteu l-ħajja rridu wkoll naraw li nħarsu lil min hu batut u lid- dgħajfin. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq l-komunità LGBTIQ u qal jrid sojetà fejn titneħħa totalment l-istigma u l-intolleranza, fejn persuni ma jħossuhom aktar skomdi bl-orjentazzjoni sesswali tagħhom, u fejn ħadd aktar ma jħossu mwarrab.

17.09.2018