ŻOMM AĠĠORNAT:

“Ma nafux min qatel lil Raymond Caruana ida nafu li nqatel għaliex il-Gvern Laburista kien ħoloq klima ta’ impunità fejn il-ħain kien jgħidlu tajjeb u kien jipprotei lill-kriminali. Għandna l-obbligu li dan il-klima politiku ma jerax jii u għalhekk għandna ningħaqdu fil- lieda kontra l-korruzzjoni u l-ħarsien tad-demokrazija sabiex Raymond Caruana ma jkunx miet għalxejn.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt attività politika fil-Gudja.

Dr Delia qal li l-qtil ta’ Raymond Caruana 32 sena ilu ma seħħx b’kumbinazzjoni ida sar fil- kuntest tal-klima politiku ta’ dak i-mien fejn il-Gvern Laburista ried isikket l-libertà tal- espressjoni. Huwa qal li minkejja sentenza tal-Qorti li kienet iddikjarat li l-Partit Nazzjonalista seta’ jesprimi ruħu, il-Gvern Laburista ta’ dak i-mien iddeieda li jua s- saħħa u jrażżan lill-poplu milli jitkellem. Ftit jiem wara l-lied vjolenti fi-ejtun inqatel Raymond Caruana. Adrian Delia qal li l-istorja qed tera’ tirrepeti ruħha u l-Gvern Laburista llum qed jera’ jagħmel l-istess u jsikket biex jaħbi l-fatti tal-korruzzjoni.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li Joseph Muscat kien qal li jekk jinstab li l-kumpanija Egrant kienet tiegħu kien jirrienja ida nafu li l-kumpaniji sigrieti Hearnville u Tillgate huma ta-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u tal-Ministru Konrad Mizzi. Bil- kejl tal-Prim Ministru stess Keith Schembri u Konrad Mizzi kellhom jirrienjaw ida baqgħu ma telqux.

Adrian Delia qal li qabel l-elezzjoni enerali tal-2013 lil Konrad Mizzi ma kien jafu ħadd ida kellu pjan li jibni power station u biex jaċċerta ruħu li din tingħata lil min ried hu għael lil Brian Tonna ta’ Nexia BT biex ikun it-team leader fuq il-kumitat li jagħżel lil min se jibni l-power station. Brian Tonna huwa l-persuna li fetaħ il-kumpaniji fil-Panama ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi, li ddikjaraw li kienu se jirievu 150,000 fix-xahar kull wieħed mill-kumpanija 17 Black f’Dubaj. Dr Delia qal li issa sar magħruf li s-sid tal-kumpanija 17 Black huwa direttur ta’ kumpanija li hija parti mill-konsorzju Electrogas, li ntgħael minn Brian Tonna biex jibni u jħaddem il-power station f’Delimara. Intgħael dak li Keith Schembri u Konrad Mizzi qalu li kellhom jirievu l-flus mingħandu.

Dr Delia qal li mhux vera li Joseph Muscat qed jistenna l-konklujoni tal-inkjesti biex jieħu deijoni dwar Keith Schembri u Konrad Mizzi. Dan għaliex waħda qed iwaqqafha bl-appelli li qed jagħmel u l-inkjesta l-oħra qed jgħid li mhix kontra Keith Schembri. Huwa qal li Joseph Muscat minn banda jgħid li ma jistax ikun jaf kontra min hemm inkjesta għaddejja dwaru u minn banda l-oħra jgħid li mhix kontra Keith Schembri u Konrad Mizzi. Joseph Muscat qed jgħid li l-inkjesta hija biss kontra 17 Black meta dan ma jista’ jkun qatt. Adrian Delia qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab dahru mal-ħajt mhux qed jgħid il-verità u mhu qed jemmnu ħadd.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li r-rapport tal-Awditur enerali dwar il-kuntratti tal- Enemalta lil Electrogas huwa kundanna ara għall-Gvern u jagħti r-raunijiet għalfejn Konrad Mizzi għandu jirrienja minnufih. Dan għaliex in-nies qed jinsterqu mill-power station il-dida meta mqabbel mal-interconnector. Quddiem din il-kundanna, Konrad Mizzi għax jgħix f’dinja parallela, qed jiftaħar b’wiċċu minn quddiem li dan huwa ertifikat ta’ xogħlu u xempju ta’ ‘best practice’. Dan ifisser li Gvern Laburista qed jagħtina garanzija li se nibqgħu ninsterqu fuq kuntratti oħrajn.

Dr Delia qal li meta spiċċa dahru mal-ħajt bil-mistoqsijiet tal-urnalisti, Joseph Muscat ammetta li qegħdin ninsterqu 200 miljun kull sentejn mill-power station. Adrian Delia qal li Konrad Mizzi qed jaħrab mill-midja u bħalu qed jaħrab ukoll il-Ministru għall-Enerija Joe Mizzi u minflok wiebu l-Ministru Ian Borg u d-Deputat Robert Abela li ma qalux il-verità. Dan għaliex Robert Abela qal li mill-konklujonijiet tar-rapport, l-Awditur enerali sab li kulħadd ie trattat bl-istess meta meta fil-verità l-konklujonijiet tal-Awditur enerali jgħidu dijamettrikament bil-kontra.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-midja issa kixfet kif fl-investigazzjoni dwar 17 Black se jkunu involuti kemm Keith Schembri kif ukoll Konrad Mizzi. Huwa qal li meta l-Gvern Laburista jkun dahru mal-ħajt idawwar l-informazzjoni, u iet ippubblikata wkoll allegazzjoni fil-konfront tiegħu. Adrian Delia ddikjara li fi-mien meta ma kienx fil-politika u meta għamel xogħlu ta’ avukat f’isem klijenti tiegħu, qatt ma kiser il-lii u qatt ma ħasel il- flus bħal Keith Schembri u Konrad Mizzi. Huwa qal li m’għandu xejn x’jaħbi, mhux se jaħrab mill-midja kif qed jagħmel Konrad Mizzi u lanqas mhu se jii intidimat sabiex jiskot ida se jibqa’ juri kemm il-Gvern Laburista huwa korrott.

Adrian Delia qal li llum għandna fatti u provi ari li Keith Schembri u Konrad Mizzi ħaslu l- flus u għalhekk trid tintrefa’ r-responsabbilità politika. Huwa qal li l-Prim Ministru għandu jiddeiedi biex iħares ir-reputazzjoni ta’ Malta ida ma jistax għaliex għandu idejh marbutin min-nies li qed jibqa’ jiddefendi.

02.12.2018