ŻOMM AĠĠORNAT:

Ir-rapport tal-Awditur enerali dwar il-verifika fuq effettività tal-isptar Monte Karmeli juri bi-ar li l-Gvern m’għandux ħeġġa u lanqas pjan għas-settur tas-saħħa. Dan meta r-rapport jgħid ar u tond li l-kundizzjoni mhix aċċettabbli li jinsab fiha preentament l-isptar Monte Karmeli hija r-riultat tan-nuqqas ta’ impenn mill-Gvern lejn il-qasam tas-saħħa mentali.

L-istess rapport tal-NAO jagħmilha ara li sakemm il-Gvern se jibqa’ bla pjan għas-settur tas-saħħa mentali, kull investiment li jista’ jsir mhux se jħalli r-riultat u l-isptar Monte Karmeli se jibqa’ jaffaċċja sfidi kbar. Quddiem dan kollu, s-soluzzjoni tal-Ministru Chris Fearne kienet li se jibda jitkellem fuq pjan għas-snin li ejjin, li bl-ammissjoni tiegħu stess kien qal li l-isptar Monte Karmeli mhux se jkun tajjeb qabel l-2023, wara l-elezzjoni enerali li jmiss. Dan meta l-Gvern Laburista jinsab fit-tieni leislatura tiegħu.

Meta r-rapport tal-NAO jikkonkludi li hemm ‘ertu tensjoni fir-relazzjonijiet bejn il- management u l-impjegati ta’ dan l-isptar, liema sitwazzjoni qed timmina l-effijenza u l- effettività tal-operat tal-isptar’, jagħti raun lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia li l- Gvern Laburista abbanduna l-isptar Monte Karmeli, u uah biex jaqdi lil tal-qalba. Dan meta ħatar CEOs mingħajr esperjenza fis-saħħa mentali bl-uniku kriterju jkunu li kienu Sindki Laburisti.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li s-settur tas-saħħa mentali jrid jittieħed b’aktar serjetà u l- problemi fl-isptar Monte Karmeli, kif ikkonfermati wkoll fir-rapport tal-Awditur enerali, għandhom jittieħdu b’serjetà. Dan għaliex fl-istar Monte Karmeli hemm nies vulnerabbli li għandha tingħatalhom l-għajnuna kollha possibbli.

05.07.2018