ŻOMM AĠĠORNAT:

Jistenna s-soluzzjonijiet mingħand il-Partit Nazzjonalista

Il-Prim Ministru Joseph Muscat irid jibni l-inineratur mingħajr ma saru ebda studji fuq l- impatt ambjentali li dan jista’ jħalli. Din turi nuqqas ta’ rieda min-naħa tal-Gvern li se jarmi l- isforzi kollha li saru matul is-snin sabiex jidied ir-riiklaġġ u dan b’detriment għall-green economy u l-impjiegi f’dan is-settur.

Joseph Muscat kellu joħloq politika b’vijoni dwar l-iskart, li tħares ukoll l-ambjent, u l- inineratur huwa biss ħolqa waħda minn katina ta’ miuri li setgħu ttieħdu. Il-Gvern qed juri nuqqas ta’ rieda f’dan is-settur tant li kienu ttieħdu miuri biex tneħħew il-bring-in sites u - entri tal-iskart goff spiċċaw jintuaw bħala spazji fejn jinħaen l-iskart.

Joseph Muscat se jera’ jdaħħal il-mentalità li m’hawnx bonn li jsir ir-riiklaġġ għaliex hemm inineratur fl-Għallies. Għax m’għandux vijoni għal dan is-settur, Joseph Muscat issa qed jistenna s-soluzzjonijiet mingħand Adrian Delia u l-Partit Nazzjonalista.

Jason Azzopardi

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u l-Green Initiatives

04.03.2018