ŻOMM AĠĠORNAT:

Jgħid x’jgħid il-Partit Laburista u l-midja tiegħu, l-Gvern spiċċa f’konfujoni sabiex jispjega l-proedura li ntuat fl-għoti tal-kuntratt tal-estensjoni ta’ 500 sodda f’San Vinenz. Dan spejalment meta l-Ministeru tal-Finanzi ie rrappurtat fil-midja jgħid li lanqas kien jaf bil- 274 miljun għal din l-estensjoni, li għad trid tinbena.

Minflok jagħżel li jwieeb, il-Gvern spiċċa jattakka u l-istess Gvern li jgħajjar lill- Oppoizzjoni negattiva qed ikun negattiv hu. Minflok in-nies qed jistennew sistema ta’ għoti ta’ kuntratti li tkun waħda trasparenti u li l-kuntratti pubblii jingħataw skont il-proeduri u skont il-lii. L-Oppoizzjoni qed twassal dawn il-mistoqsijiet tan-nies sabiex issir l- investigazzjoni fuq din l-estensjoni.

Għalhekk l-Oppoizzjoni qed titlob lill-Awditur enerali jinvestiga l-għoti ta’ dan il-kuntratt għaliex jeħtieli tii kjarifikata l-proedura li l-Gvern ua u jekk mexiex skont il-lii u dan b’rispett sħiħ lejn it-trasparenza u l-governanza tajba. Dan għaliex sal-lum, il-Gvern wieeb biss b’sensiela ta’ stqarrijiet mimlijin konfujoni li ma jaqblux bejniethom jekk dan kienx fil- fatt direct order jew le.

L-Oppoizzjoni ma tikkritikax il-kuntratturi jew lin-negozjanti anzi trid li jibqgħu jkabbru l- investiment u l-ekonomija, ida se tibqa’ tkun viilanti fuq il-ħidma kollha tal-Gvern u fejn ikun hemm it-tgerfix se tibqa’ titlob lill-Awtoritajiet sabiex jinvestigaw. Huwa fid-dawl tat- tgerfix min-naħa tal-Gvern li l-Awditur enerali qed jintalab jinvestiga l-kuntratt biex stabbilit xi proedura ntuat għat-tmexxija ta’ din l-estensjoni fil-kumpless tal-anzjani f’San Vinenz.

26.08.2018