ŻOMM AĠĠORNAT:

“Għandna Gvern li ma jafx xi tfisser governanza tajba, li ħatar nies fil-bord tal-Awtorità tal- Ippjanar li jidhrilhom li ma jattendux għal-laqgħat, imma jidhrilhom li għandhom ikunu assenti jew xi ħadd jiddeiedi minflokhom li għandhom jiniebu fl-inqas ħin possibbli b’jet privat.”, hekk qal il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar.

Dr Delia qal li jeħtieli ssir investigazzjoni indipendenti li tistħarregħalfejn intefqu 8,590 mill-Awtorità biex membru tal-bord, li hija wkoll Direttrii fid-Dipartiment tal-Kuntratti, kellha tinieb Malta meta din kienet taf li kien se jkun hemm laqgħa fejn kellha tivvota dwar il-proett ta’ Pembroke. Dan meta kienet fuq btala fi Sqallija. Huwa qal li dan il-katal-kiri ta’ jet privat b’infiq ta’ fondi pubblii, ab miegħu ammont konsiderevoli ta’ mistoqsijiet li l- Awtorità tinsab fid-dmir li twieeb.

Adrian Delia qal li għandna Gvern li jaħtar membri fil-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li ma jiddikjarawx li għandhom kunflitt ta’ interess. Għandna Awtorità fejn il-Kap Eekuttiv jgħid li għamel tajjeb imma jekk il-Prim Ministru u l-Ministru ma kienux kuntenti ‘ikun iblah jekk jerga jagħmel hekk’. Issa l-Awtorità trid tispjega kemm tonfoq fl-ivjaġġar u kemm qed tonfoq għall-ippjanar.

Dr Delia qal li l-Ministru Ian Borg, li huwa responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar, wara li wiegħed li se jieħu azzjoni wara li jkollu l-fatti baqa’ ma ħa l-ebda azzjoni. Jaf li sar il-ħain u se jħallih għaddej. Huwa qal li għandna l-Prim Ministru Joseph Muscat li jgħid li ma nfurmawhx bid-deijoni, ma jgħidx jekk kellhomx jinfurmawh, meta u għalfejn kellhom jinfurmawh, jippretendiex li jinfurmawh biss bl-infiq jew anke dwar permessi, għadu ma ħa l- ebda azzjoni u ma qalilna xejn dwar x’se jagħmel minkejja li dak li sar dià ikkundannah.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan huwa kaieħor fejn il-Gvern jaħtaf l-awtoritajiet billi jpoġġi esponenti tiegħu li jkunu servili lejh. Dan bħalma l-Gvern ħataf poizzjonijiet ta’ awtorità fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat enerali.

Adrian Delia qal li fid-dawl ta’ dawn il-mistoqsijiet kollha u issa wara li tkellmu l-Kap Eekuttiv, il-Prim Ministru u l-Ministru, li mhux talli wiebu, imma esponew aktar in- nuqqasijiet. F’ieħ it-trasparenza u l-governanza tajba għandha minnufih issir investigazzjoni li tkun verament indipendenti sabiex jii mistħarreissa mhux biss dwar dan il-kaimma l- operat, it-tmexxija u l-infieq fl-Awtorità tal-Ippjanar. In-nies qed jistennew li jkunu jafu l- verità kollha.

28.09.2018