ŻOMM AĠĠORNAT:

In-nies għandu jkollhom is-serħan tal-moħħ li qed jgħixu f’pajjinormali

Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia qal li l-Gvern mhux jifhem l-urenza li ssir diskussjoni fi mien meta n-nies iridu jkunu jafu l-verità sħiħa. Dan wara li d-Deputat Speaker Claudette Buttigieg tat ruling u aċċetat it-talba ta’ Dr Delia biex il-Kamra tiddiskuti allegazzjoni serja li saret fil-konfront tal-Ministru Chris Cardona.

Dr Delia rea’ staqsa jekk Joseph Muscat kienx jaf bl-allegazzjoni li iet ippubblikata fuq it- Times of Malta fuq il-Ministru Chris Cardona, bħala parti minn The Daphne Project. Huwa staqsa wkoll x’għamel Joseph Muscat jekk kien jaf u jekk hux veru li l-Ministru Chris Cardona ltaqax mal-aħwa Degiorgio qabel u wara li l-qtil tal-urnalista.

Minflok saret investigazzjoni serja u indipendenti fuq din l-allegazzjoni serja fuq il-Ministru Cardona, minflok il-Kummissarju tal-Pulizija sejjaħ għad-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil.

Adrian Delia qal li n-nies qed jitolbu li ssir ustizzja u l-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jkun il- vui tan-nies. Dan għaliex il-Gvern qed idaħħal kultura ta’ impunità, fejn ħadd ma jorr ir- responsabbilità, meta għandu l-obbligu li jwieeb għall-mistoqsijiet li qed jagħmlu n-nies u jridu li ssir ustizzja.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni qal li sitt xhur ilu, wara l-qtil ta’ Caruana Galizia, l-Partit Nazzjonalista kien qal li l-Kummissarju tal-Pulizija kellu jirrienja u li l-Avukat enerali kellu jassumi r- responsabbilità. Dan kellu jsir sabiex l-Istituzzjonijiet f’Malta jidhru li qed jaħdmu mingħajr indħil politiku. Huwa qal li fis-Slovakkja, fejn inqatel urnalist, waslu r-rienja u ttieħdet ir- responsabbilità ida dan ma sarx f’Malta u għalhekk f’għajnejn id-dinja qed nidhru li għandna demokrazija li qed tiffunzjona.

Adrian Delia qal li meta l-Gvern ikun dahru mal-ħajt flok iwieeb għall-mistoqsijiet tan-nies, jibda jipponta subajgħ lejn persuni oħra. Minflok iddiskutew l-akkui serji fil-konfront tal- Ministru Chris Cardona, id-Deputati tal-Gvern attakkaw lil Adrian Delia. Il-Kap tal- Oppoizzjoni sfida lin-naħa tal-Gvern biex jekk għandhom xi informazzjoni ta’ xi ħaa ħaina fil-konfront tiegħu jitolbu lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestigah u hu lest li jikkopera għax hu m’għandu xejn x’jaħbi.

Dr Delia tkellem ukoll fuq l-aħħar rapporti li dehru fit-Times of Malta dwar tranazzjonijiet ta’ flus li allegatament jinvolvu Ministru tal-Gvern u -Chief of Staff tal-Prim Ministru u qal li l-Gvern ma jistax jibqa’ jaljena lin-nies qisu kollox ‘business as usual’. In-nies iridu s-serħan tal-moħħ biex ir-reputazzjoni ta’ Malta tibqa’ imħarsa u jintilfux ix-xogħol.

18.04.2018