ŻOMM AĠĠORNAT:

Ir-revoka tal-lienzja tal-bank Pilatus mill-MFSA waslet xhur tard bi ħsara għar-reputazzjoni ta’ pajjina. In-nies kienu ilhom da-mien kollu jistennew li l-Gvern jieħu d-deijonijiet li kellu jieħu sabiex iħares ir-reputazzjoni tajba tas-settur tas-servizzi finanzjarji u l-impiegi u l- id li joħloq dan is-settur. Minflok il-Gvern dam xhur jippersisti biex jieħu d-deijoni li kellu jieħu xhur ilu.

Il-Partit Nazzjonalista ilu aktar minn sena jgħid li l-bank Pilatus ma kellux jaħdem f’Malta għax kien qed jipperikola lis-settur tas-servizzi finanzjarji filwaqt li jtappan ir-reputazzjoni tajba ta’ dan is-settur u ta’ Malta madwar id-dinja. Għal ragunijiet li jaf hu biss il-Gvern baqa’ jkaxkar saqajh u ma ta’ każ ħadd inkluz l-Oppoizzjoni, l-midja indipendenti u anke MEPs li talbu investigazzjonijiet dwar il-ka.

Kellu jkun l-arrest tal-eks chairman tal-bank Pilatus Ali Sadr fl-Istati Uniti li wasslet biex l- MFSA tibda l-proess li bih setgħet iet revokata l-lienzja ta’ dan il-bank. Dan apparti rapporti fil-midja indipendenti fejn ie allegat li l-bank Pilatus kien qed jintua minn persuni barranin biex minnu jgħaddu flus għax-xiri ta-ittadinanza. Din kienet konferma ara li l- bank Pilatus kien qed jagħmel ħsara kbira lir-reputazzjoni tas-settur finanzjarju f’Malta.

Il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jaħdem bla heda sabiex pajjina u s-settur finanzjarju Malti jerga jakkwista ir-reputazzjoni li jistħoqqlu.

Kristy Debono

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar l-Ekonomija, is-Servizzi Finanzjarji u l-Innovazjoni

30.06.2018