Il-Programm Elettorali Viżjoni għal Malta 2030 huwa l-qafas ta' programm ta' ħidma li fuqu Gvern Nazzjonalista ser iġib il-bidla li pajjiżna tant għandu bżonn. Dan il-Pakkett Speċjali ta' Miżuri huwa intiż biex jispjega f'aktar dettall kif gvern immexxi minn Bernard Grech ser iwettaq il-ħidma mwiegħda f'dan il-qasam fil-Programm Elettorali.

Kollha kemm aħna nixtiequ nevitaw li nerġgħu nisimgħu b’aħbarijiet ta’ moħqrija ta’ annimali, abbuż u traskuraġni li biha jbatu ħlejjaq innoċenti, iżda biex nassiguraw dan hemm bżonn ta’ miżuri aktar sodi u mmirati.

AQRA f'aktar dettall:

Partit Nazzjonalista

About

Aħna lesti biex inkunu MIEGĦEK 💪 Miegħek. Għal Malta 🇲🇹 pn.org.mt