ŻOMM AĠĠORNAT:

L-istatistika dwar it-trasport li għadha kemm iet ippubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal- Istatistika (NSO) turi li pajjina jeħtiepjan fit-tul għat-trasport li jkollha qbil nazzjonali wiesa’ u li tkun waħda għat-tul. L-istatistika li ħaret hi għall-2016 imma x-xejriet ħżiena li wriet f’dik is-sena qed ikomplu u dawn jeħtiejinbidlu f’xejriet tajbin f’pajjili jkollu strateija moderna għat-trasport.

L-ewwelnett, fil-ħarsien tal-ħajja nnifisha, n-nies li mietu f’inidenti tat-traffiku diedu għal 23 fl-2016. Apparti li kull mewt hi traedja fiha nnifisha, pajjina qiegħed jitbiegħed flok joqrob lejn il-mira Ewropea ta’ nofs l-imwiet tal-2010, fl-2020. Fl-2010 Malta arrbet 15-il mewt fit-traffiku; sal-2016 tbegħdet flok qorbot lejn il-mira ta’ tmienja fl-2020. Dan juri falliment fir-Road Safety Audits li suppost isiru.

I-ifri juru wkoll li l-karozzi qed jidiedu b’mod ferm aktar milli jiflaħ pajjina tant għir. Fit-tliet snin bejn l-2013 u l-2016, diedu 45,000 karozza f’pajjina, 1,250 fix-xahar. Dan juri li l-mira ta’ uu akbar tat-trasport pubbliku ma ntlaħqitx minkejja l-ittripplar tas-sussidju għal 30 miljun fis-sena.

I-ifri juru li bejn l-2014 u l-2016, minkejja tnaqqis fl-ammont ta’ lienzji tas-sewqan għal kull elf resident fuq it-18-il sena (minn 669 għal 661), il-bonn li wieħed ikollu karozza died minn 924 għal 940 karozza għal kull elf resident fuq it-18. Fl-uu tat-trasport pubbliku, jidher ar li -ieda ejja mill-ħaddiema immigranti li jkollhom juawhom ta’ bilfors fl-ewwel xhur tagħhom f’Malta.

Il-bonn ta’ strateija serja u moderna għat-trasport tidher ar fi-ifri dwar it-tniġġis mit- traffiku. Dan died bil-qawwi bejn l-2013 u l-2016, minn 520 għal 582 kiloton ekwivalenti ta’ CO2; ieda ta’ 12 % fi tliet snin biss. ifri Ewropej mill-Eurostat jikkonfermaw dan it- tniġġis akbar u juru li f’Malta qegħdin ir-raba’ mill-aħħar fl-Ewropa għall-kwalità tal-arja.

It-traffiku u t-trasport qed isiru dejjem aktar tema ta’ inkwiet għan-nies, ħela akbar ta’ ħin prezzjuu anke ta’ flus fil-fuel li l-Gvern qed ikompli jgħollih. Dan l-inkwiet tan-nies u l-fatti kif jirriultaw mi-ifri juru l-bonn ta’ strateija għat-tul dwar it-trasport li jkollha qbil wiesa’ politiku u fis-sojetà tagħna biex nibdew nindirizzaw din il-kwistjoni ferm kbira f’pajjiż żgħir.

Toni Bezzina

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Trasport u Infrastruttura

04.09.2018