ŻOMM AĠĠORNAT:

Infasslu futur flimkien biex inħarsu dak li jagħmilna Maltin

‘Il-politiku għandu jirrappreenta lin-nies u wara konsultazzjoni jara fejn irid li jwassal l-pajjiz. Il- persuna u l-ħaddiem, dejjem se jkunu -entru tal-politika għall-Partit Nazzjonalista.’, hekk qal il- Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fid-diskors tal-għeluq ta’ business breakfast organizzat mill-Partit Nazzjonalista fl-okkajoni ta’ Jum il-Ħaddiem.

Dr Delia qal li f’Jum il-Ħaddiem irridu nidentifikaw l-isfidi veri li qed jaffaċċjaw il-ħaddiema Maltin u Għawdxin, dan sabiex infasslu futur flimkien li jkun aħjar għall-ħaddiema u l-familji tagħhom. Il-ħaddiema Maltin u Għawdxin qed jaffaċċjaw bosta sfidi odda minħabba nuqqas ta’ ippjanar fit-tul min-naħa tal-Gvern.

Adrian Delia qal li aħna pajjiMediterranju, b’nies spontanji u bl-identità tagħna u għalhekk irridu nippjanaw fit-tul ukoll sabiex nippreservaw dak li jagħmilna Maltin. Huwa qal li rridu nitgħallmu minn dawk li ew qabilna u bħalhom naraw li jkollna pjan ekonomiku u sojali.

Filwaqt li l-istatistika tal-Eurostat turi li l-ekonomija qed tikber, dan mhux qed jasal għand in-nies, għaliex minkejja t-tkabbir ta’ 7%, il-ħaddiema qed jaraw il-paga tagħhom tidied b’0.6% meta jitnaqqas il-pital-għoli tal-ħajja. Dan meta l-ispejjegħall-ħaddiema qegħdin dejjem jidiedu fosthom il-kirjiet tal-propjetà.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li sfida oħra li l-ħaddiema Maltin qed jaffaċċjaw hija dik tal- immigrazzjoni, bi-ieda ta’ ħaddiema barranin. Dan għaliex l-immigrazzjoni tal-ħaddiema qed issir bla pjan u mingħajr konsultazzjoni. Matul dawn l-aħħar snin, il-Gvern ab f’Malta ħaddiema barranin li għandhom ħiliet fejn il-ħaddiema Maltin qed ibatu minn pagi baxxi. Minflok qed jiu attirati ħaddiema barranin ta’ kwalità li jgħallmu l-ħiliet meħtiea lill-Maltin, qed jikkompetu mal- Maltin għax-xogħlijiet. Fit-trasport pubbliku, l-Gvern ab 300 ħaddiem mill-Pakistan, ta’ ertu età u sess b’mod diskriminatorju.

Adrian Delia qal li ma nistgħux inħallu lil ħaddiema jsiru skjavi tas-sojetà u tal-konsum, meta hawn min jaħdem aktar mid-doppju tas-sigħat fil-imgħa sabiex jieħu d-dar il-paga biex ikun jista’ jgħix. Huwa qal li jridu noħolqu l-bilanbejn ix-xogħol u l-familja sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jgawdu l-familji tagħhom.

Dr Delia qal li huwa inkwetanti li l-istatistika tal-Eurostat qed turi li f’Malta hawn l-akbar ammont ta’ għaagħ bejn it-18 u l-24 sena, li mhux qed ikomplu jistudjaw u lanqas jitħarru fost il-pajjii kollha tal-Unjoni Ewropea. Huwa qal li l-għalliema u l-lekerers mhux iħossu li huma apprezzati u stħarriieħor juri li 18% biss tal-akkademii lesti li jibqgħu fil-vokazzjoni tagħhom u jibqgħu jgħallmu, jekk isibu -ans ta’ karriera dida.

Dr Delia qal li filwaqt li t-tfal tagħna rridu nagħtuhom il-ħin biex jilgħabu rridu wkoll naraw li nagħtuhom il-ħiliet għall-jobs li qed jinħolqu. Huwa qal li għalhekk ukoll il-Partit Nazzjonalista ħoloq id-dekasteru tal-Ħiliet għas-Seklu 21, għaliex flimkien irridu nippjanaw fejn irridu li uliedna jaslu.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li llum huwa wkoll l-14-il anniversarju mis-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Adrian Delia qal li dakinhar kien hawn tħassib li l-Maltin kienu se jitilfu l- impjiegi tagħhom għax jeħduhom l-barranin. Huwa qal li għalkemm dan ma seħħx, jeħtiepjan fit-tul sabiex uliedna ma jagħżlux li jitilqu minn Malta, għax nispiċċaw nitilfu l-identità u pajjihom ma jibqgħux jagħrfuh

Il-business breakfast bit-tema ‘Il-Ħaddiema f’Malta, Pjan fit-Tul’ kien indirizzat minn mill-Pro Rettur tal-Università l-Professur Godfrey Baldacchino, il-konsulent Gejtu Vella, ir-Direttur tal- Assojazzjoni ta’ Min Iħaddem (MEA) Joseph Farrugia, il-Kap tad-Dipartiment tal-Public Policy tal-Università Dr Anne Marie Thake u l-Kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija tal-Università Philip Von Brockdorff.

Il-filmat tal-business breakfast jista’ jii aċċessat mill-pana tal-Partit Nazzjonalista fuq il- Facebook.

01.05.2018