ŻOMM AĠĠORNAT:

Malta qiegħda fost tal-aħħar fl-Ewropa f’kejl importanti dwar l-edukazzjoni: kemm i- għaagħ fl-aħħra tal-edukazzjoni obbligatorja jkunu mgħallmin sewwa l-ħiliet krujali tal- qari u tal-matematika. Dan joħrominn rapport tal-Bank Dinji li ie ppubblikat dan l-aħħar. Dan il-post lura ħafna fl-Ewropa jkompli juri li f’Malta neħtieu mod did fl-edukazzjoni.

Ir-rapport tal-Bank Dinji – Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine – ikompli jikkonferma li, mi-għaagħ ta’ 15-il sena f’Malta, 36% jinsabu f’livell anqas mill- baiku mistenni fil-ħiliet importanti tal-qari u tas-somom.

Dan ipoġġina t-tielet mill-aħħar fl-Ewropa; ir-Rumanija u l-Bulgarija biss qegħdin agħar minna. I-għaagħ tagħna jixirqilhom edukazzjoni aħjar li tagħtihom il-ħiliet li għandhom bonn biex jirnexxu fis-seklu 21.

Il-Bank Dinji fir-rapport tiegħu jikkummenta dwar il-fatt li dan il-livell baxx ta’ edukazzjoni, wara għaxar snin ta’ skola obbligatorja, iib diugwaljanza u faqar akbar; id-dinja l-dida tat- teknoloija qed tfisser li, biex idaħħlu pagi dienti, il-ħaddiema tal-futur irid ikollhom ħiliet dejjem aqwa.

B’livelli baxxi ta’ ħiliet fil-matematika u fil-qari, i-għaagħ huma kkundannati għal ghomorhom f’pagi baxxi. Dan aktar u aktar meta l-Gvern qed iib 17,000 immigrant fis-sena – ħaa li tkompli tagħmel pressjoni ’l isfel fuq il-pagi. Dan filwaqt ukoll li l-Gvern ma ab ebda industrija dida li kapai tħallas pagi tajbin lill-ħaddiema Maltin.

Il-Gvern ħoloq ukoll mentalità ta’ klijentelimu: l-idea li, biex tirnexxi f’Malta, trid tkun taf lill-Prim Ministru jew lin-nies qrib tiegħu li jagħtuk xi kuntratt jew xi poizzjoni ta’ fiduja mal-Gvern biex toqgħod tikolhielu.

Il-Bank Dinji fir-rapport tiegħu jidentifika bħala problema fundamentali r-rata għolja ta’ studenti Maltin li jitilqu kmieni mill-iskola. Apparti dan ir-rapport tal-Bank Dinji, fil-qasam tal-edukazzjoni diħaret rierka li turi li turi li 18% biss tal-edukaturi Maltin jibqgħu jgħallmu jekk ikollhom opportunità ta’ karriera oħra. Ida l-Ministru tal-Edukazzjoni mhux qed jinvesti mqar fil-programm tal-Gvern Nazzjonalista’ ta’ skola dida kull sena.

http://pubdocs.worldbank.org/en/244481520499464074/Growing-United-v03-online-18-03-

08.pdf

Tista' tniżżel ir-rapport tal-Bank Dinji minn dan il-link

 

Clyde Puli

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Edukazzjoni, l-Iżvilupp Uman u l-Ħiliet għas-Seklu 21

04.04.2018