ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jrid li Joseph Muscat iomm kelmtu

In-nies li ilhom jaħdmu l-art agrikola fl-inħawi tal-Bulebel se jibqgħu jsibu lill-Partit Nazzjonalista jkompli jitkellem għalihom jekk il-Gvern se jibqa’ jwebbes rasu li jigumbrahom mill-għelieqi tagħhom.

Oriinarjament, Joseph Muscat ried jeqred aktar minn 120,000 metru kwadru ta’ art agrikola f’Bulebel u wara pressjoni li saritlu mill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament, kien biddel fehmtu. Wara -jarat li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għamel mal-bdiewa fl- inħawi li kienu se jiu viluppati, Joseph Muscat kien qal li se ‘jara li lanqas tintua’ madwar 25% oħra tal-art li kienet identifikata għall-ivilupp f’Bulebel.

Issa l-gazzetta Illum kixfet kif l-avvii ta’ gumbrament li nħaru lill-bdiewa f’dawn l-inħawi għadhom ma ewx irtirat, ifsser li mhux veru li Joseph Muscat għandu l-intenzjoni li jsalva din l-art agrikola. Ifisser ukoll li l-bdiewa f’Bulebel għadhom imdendlin.

Għalhekk, il-Partit Nazzjonalista jrid li l-Gvern iwettaq dak li wiegħed u minnufih jirtira l- ordnijiet ta’ gumbrament biex l-art argrikola, li kien se jieħu bl-iskua tal-estensjoni ta- ona industrijali, tii rilaxxata u tibqa’ tal-bdiewa, li ilhom jaħdmu dawn l-għelieqi għal enerazzjonijiet sħaħ. Jekk il-Gvern ma jommx kelmtu, il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jkun il-vui tal-bdiewa f’Bulebel u tan-nies biex din l-art agrikola tii salvata mill-ivilupp.

Edwin Vassallo

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar is-Self Employed, in-Negozji għar, l-Koperattivi, l-Biedja u s-Sajd

Jason Azzopardi

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u l-Green Initiatives

28.03.2018