ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li l-familji Maltin u Għawdxin se jkollhom jagħmlu aktar xhur iħallsu kontijiet għoljin għad-dawl u l-ilma qabel ma jsib soluzzjoni kif se jirrana l-mod ħain li bih qed jinħaru l-kontijiet.

Fuq l-istazzjon nazzjonali, Joseph Muscat ikkonferma li l-kontijiet qed jinħaru ħain ida peress li dan huwa Gvern bla pjan, il-familji se jkollhom jistennew ix-xhur u jibqgħu ibatu sakemm isib soluzzjoni għax ma jafx kif se jirrana l-mod ħain kif qed jinħaru l-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

Għaldaqstant, sakemm il-Gvern isib soluzzjoni, l-familji se jibqgħu jinsterqu b’kontijiet li qed joħoru aktar għoljin u spissi. Dan meta l-Gvern issa ilu jaf li l-kontijiet qed joħoru ogħla milli suppost. Mill-istħarrili kien sar mill-kontijiet li n-nies abu għand il-Partit Nazzjonalista kien irriulta li 80% kienu qed iħallsu aktar għad-dawl u l-ilma li jikkunsmaw.

Il-Gvern ta’ Joseph Muscat ma’ jistax jibqa’ jitnikker quddiem ir-rabja tal-poplu għal dan is- serq sfaċċat li ilu sejjer tal-anqas 3 snin u li dwarhom tkellmu individwi, akkademii u għaqdiet tal- konsumatur. Saħansitra ittadini privati fetħu kawa dwar dawn il-kontijiet inusti fl-2017 u l-Gvern sal-lum għadu m’għamel xejn. Dan meta r-roħs tad-dawl u l-ilma kienet il-wegħda ewlenija tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tal-2013.

Il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jaħdem sabiex issir ustizzja man-nies u min ħallas aktar milli suppost għall-kontijiet tad-dawl u l-ilma jieħu l-flus lura. Jekk il-Gvern mhux lest li jagħmel dan, Gvern Nazzjonalista se jagħti lura l-flus kollha li n-nies qed iħallsu aktar għad- dawl u l-ilma.

David Agius

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar l-Enerija u l-Immaniġġjar tal-Ilma

01.11.2018