ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern għandu jiċċara minnufih il-fatti dwar il-proedura li ntuat mill-Ministeru għall- Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Sojali għat-tmexxija tal-estensjoni ta’ 500 sodda fil- kumpless għall-anzjani ta’ San Vincenz.

L-Oppoizzjoni tirreferi għall-artiklu li deher fil-midja lokali, liema artiklu jgħid li joint venture privat ingħata direct order ta’ 274 miljun mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat- Tfal u Solidarjetà Sojali sabiex titmexxa estensjoni ta’ 500 sodda li għad trid tibena fil- kumpless għall-anzjani ta’ San Vincenz u għall-istqarrija maħrua mis-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Dizabilità u Anzjanità Attiva, permezz ta’ liema ie miċħud kategorikament illi kien hemm direct order f’dan ir-rigward.

L-Oppoizzjoni tinnota li l-istqarrija tas-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diabilità u anzjanità attiva hija kontradetta minn dak illi ie ppublikat mill-Gvern stess fil-ħara tal- Gazzetta tal-Gvern tal-20 ta’ Lulju 2018 fejn ie ddikjarat illi fid-9 ta’ Novembru 2017 kien ie approvat direct order riferenza SVP943 għall-Management Services of New Hospital Residence (Part of Public Private Partnership) għas somma ta’ 273,649.698.

In vista ta’ dak iddikjarat fil-Gazzetta tal-Gvern fuq l-għoti tad-direct order u tal-fatt illi kelliem għall-Ministru tal-Finanzi stqarr li l-Ministeru tal-Finanzi ma kienx approva din id- direct order u kien talab rapport mid-Direttur tal-Kuntratti fuq dak illi kien ie rrapurtat fil- midja, l-Oppoizzjoni qegħda titlob li, f’ieħ it-trasparenza u l-governanza tajba, l-Gvern għandu jispega minnufih x’wassal għall-għoti tad-direct order ta’ 273,649 għat-tmexxija tal-estensjoni tal-kumpless tal-anzjani f’San Vincenz u dan kif ippubblikat fil-Gazzetta tal- Gvern fil-ħara tal-20 ta’ Lulju li għadda u għaliex ma ntalabx il-kunsens tal-Ministeru tal- Finanzi f’dan ir-rigward.

06.08.2018