ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-wegħdiet fierħa tal-Prim Ministru Joseph Muscat li jkollu l-aktar Gvern femminista fl- istorja ta' pajjina fallew. Dan ħarebl-aktar mod ar fi studju xjentifiku u estensiv li ghamel l-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza tal-eneru, u li ie ppublikat din il-imgħa.

Skont dan l-istudju, Malta mhux talli mhix l-aqwa fl-Ewropa, talli tinstab fil-15-post minn 28 pajji.

L-ikbar daqqa' ta' ħarta għall-mara Maltija tibqa’ d-differenza lampanti fil-pagi. Illum fl- 2018, mara li tagħmel l-istess xogħol bħal rael, taqla’ 15% inqas paga. Dan ifisser li meta ragel jieħu 100 d-dar, għall-istess xogħol mara tieħu 85. Din hija diskriminazzjoni ara kontra l-mara u li għaliha huwa responsabbli l-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota t-titjib fis-saħħa tal-mara u jilqa’ dan it-titjib b'sodisfazzjon għaliex juri wkoll li d-diskriminazzjoni kontra l-mara m'hijiex relatata ma' saħħitha kif jaħsbu xi wħud.

Il-Partit Nazzjonalista jappella lil Gvern sabiex fil-bait li ej juri bil-fatti u mhux bil-paroli biss li se jtejjeb il-qagħda tal-mara Maltija, għax kif qaltlu l-Ewropa "there is room for improvement".

Claudette Buttigieg

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar id-Drittijiet Indaqs, il-Libertajiet ivili u d-Drittijiet ta- ittadin

13.10.2018