ŻOMM AĠĠORNAT:

It-tnikkir tal-Gvern fuq il-ftehim kollettiv fl-Aenzija Sapport qed iwassal għal tbatija għall- persuni b’diabilità li l-Gvern għandu d-dmir jagħtihom servizz permezz tal-istess aenzija.

Il-ftehim kollettiv f’din l-aenzija tal-Gvern ilu skadut sentejn ida l-Gvern għadu ma wasalx biex jagħlqu, billi jagħti lill-ħaddiema d-drittijiet tagħhom skont prinipji ari fid-diversi kwistjonijiet li l-Gvern għadu qed iwebbes rasu fuqhom.

It-tnikkir tal-Gvern qed iwassal sabiex l-Aenzija Sapport ma tagħtix is-servizz mistenni mill-Gvern lill-persuni b’diabilità. Dan b’detriment għal komunità vulnerabbli f’pajjina li għandha tkun prjiorità tal-Gvern u mhux vittma tat-tnikkir. Minflok il-Gvern għandu jiltaqa’ ma min hu involut biex fl-iqsar mien possibbli jasal għal ftehim biex il-persuni b’diabilità ma jibqgħux ibatu.

L-Aenzija Sapport kienet twaqqfet fl-2003 minn Gvern Nazzjonalista biex tagħti servizzi ta’ appoġġ lill-komunità tal-persuni b’diabilità u l-familji tagħhom ħalli dawn il-persuni jibqgħu jgħixu fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna.

Dawn is-servizzi jinkludu residenzi u entri ta’ matul il-jum. Jinkludu wkoll servizzi lill- familji biex dawn ikunu mwiena fil-missjoni tagħhom li jieħdu ħsieb membri tal-familja b’diabilità fid-dar tagħhom u fil-komunità.

L-Oppoizzjoni għalhekk se tibqa’ ssus fuq il-Gvern biex ma jibqax jitnikker, u jagħlaq dan il-ftehim kollettiv malajr b’risq il-ħaddiema u b’risq il-persuni b’diabilità.

Claudio Grech

Kelliem tal-Oppoizzjoni għall-Benesseri tal-Familja u s-Solidarjetà Sojali

Maria Deguara

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar l-Anzjanità Attiva, l-Persuni b’Diabilità u l-lieda kontra

d-Dipendenzi u l-Vizzji

Karl Gouder

Kelliem tal-Oppoizzjoni għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali

13.09.2018