ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jiddefendi lill-ħaddiema

Il-Partit Nazzjonalista b’dispjair jinnota li l-ħaddiema tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il- Baħar ma ngħatawx il-pagi dovut lilhom, pagi li suppost tħallsu lbieraħ. Dan seħħ minkejja li l-Kunsillieri Lokali Nazzjonalisti ta’ San Pawl il-Baħar ilhom mill-21 ta Frar 2018 jitolbu informazzjoni lill-Aent Deputat Segretarju Eekuttiv biex tinfurmahom x’arranamenti saru biex jitħallsu l-pagi dovuti lilhom.

Infatti, fil-21 ta’ Frar 2018, il-Kunsillieri Nazzjonalisti bagħtu imejl lill-Aent Deputat Segretarju Eekuttiv fuq dan is-suġġett, u peress li ma ingħatawx risposta, intbagħtu imejls oħrajn fuq l-istess suġġett fit-22 u t-23 ta’ Frar 2018 sakemm fl-aħħar ingħatat risposta mingħand l-Aent Deputat Segretarja Eekuttiv li l-kaqed jii diskuss mad-Dipartiment tal- Gvern Lokali. Minkejja li l-urnata tal-ħlas tal-pagi skadiet, jidher li dawn id-diskussjonijiet ma wasslu mkien u l-ħaddiema tal-Kunsill Lokali baqgħu bla pagi.

Fin-nuqqas ta’ azzjoni mill-Gvern entrali sabiex jassigura li l-pagi dovuti jitħallsu lil dawn il-ħaddiema, il-Kunsillieri Nazzjonalisti illum talbu lill-President tar-Rejun Tramuntana, li l- Kunsill ta’ San Pawl il-Baħar jagħmel parti minnu, sabiex jintervjeni u jieħu l-azzjoni sabiex dawn il-pagi jiu mħallsa mir-Rejun u eventwalment meta l-Kunsill Lokali jera’ jibda jopera kif suppost, jiu rifui lura lill-istess rejun.

Il-Partit Nazzjonalista għal darb’oħra jassigura lir-residenti kollha ta’ San Pawl il-Baħar li se jibqa’ sal-aħħar jiddefendi d-drittijiet tal-għala ħielsa li għamlu fl-aħħar elezzjoni li għaddiet tal-Kunsilli Lokali.

24.02.2018