ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista qatt ma’ nħeba fid-dibattitu dwar il-ħajja; qatt ma’ staħa jkun fuq quddiemnett fid-difia tal-ħajja mill-konepiment sat-tmiem naturali. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista, se jibqa’ jaħdem biex l-avvanz fit-teknoloija jgħin dejjem aktar familji li jrabbu t-tfal tagħhom u jilħqu l-aspirazzjoni tagħhom.

Fl-isfond ta’ dawn il-prinipji l-Oppoizzjoni ressqet sensiela ta’ emendi fl-istadju ta’ kumitat sabiex jii emendat l-abbozz tal-lii li ressaq il-Gvern sabiex ibiddel il-lii dwar il- protezzjoni tal-embrijuni, liema emendi kollha ma’ ewx aċċettati min-naħa tal-Gverm.

Fil-proessi ta’ prokreazzjoni assistita b’mod mediku jeistu ħafna partijiet b’interessi komuni kif ukoll distinti. Għall-Partit Nazzjonalista, l-ewwel u l-ogħla interess hu dak tat-tfal li għad iridu jitwieldu minn dan il-proess, wara li jiviluppaw f’tarbija minn embrijun. Qatt ma’ tista’ tii aċċettata sitwazzjoni li jii ppreudikat l-interess tat-tfal aktar u aktar fid-dawl li pajjina huwa firmatarju tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar id-Drittijiet Tat- Tfal li fl-aktar prinipju importanti tagħha tisħaq li l-aqwa interess tat-tfal irid ikun il- kunsiderazzjoni ewlenija f’deijonijiet li jikkonernaw lit-tfal kif ukoll li kull tifel u tifla għandha id-dritt li tgħix u tiviluppa.

Matul id-diskussjoni ta’ l-emendi, l-Oppoizzjoni, saħqet biex dawk il-enituri prospettivi li għandhom kundizzjonijiet ta’ infertilità jingħataw kull għajnuna medika u klinika possibbli, mhux biss bħala servizz ida wkoll f’termini finanzjarji. Dawn il-koppji ma’ jistgħux jitħallew waħedhom f’din l-isfida u l-Istat għandu l-obbligu li jipprijoritizza finanzjament sħiħ, kontinwu u adegwat biex dawn il-koppji jkunu jistgħu jindirizzaw kull kundizzjoni li jiffaċċjaw.

Sfortunatament, il-Gvern m’aċċetta l-ebda emenda tal-Oppoizzjoni u baqa’ jinsisti fuq il- poizzjonijiet tiegħu. L-Oppoizzjoni se tkompli tipparteipa attivament fl-istadju ta’ kumitat sabiex tkun tista’ tressaq l-emendi rilevanti biex tkun tista’ tindirizza it-tħassib li tqajjem fuq id-diversi punti li ressqu kemm l-Oppoizzjoni kif ukoll is-sojetà ivili.

Claudio Grech

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, SolidarjetSojali, Pensjonijiet, Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-uf

Stephen Spiteri

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-Saħħa

Robert Cutajar

Whip u Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Kunsilli Lokali, Komunitajiet u Fondi Ewropej

Maria Deguara

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar Anzjanità Attiva, Persuni b’Diabilità u l-lieda kontra d-Dipendenzi u l-Vizzji

06.06.2018