ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-budget li għadu kemm tressaq juri li l-Gvern Laburista ma jistax ikompli jaħrab mill- problemi li ħoloq hu stess bil-politika ta’ immigrazzjoni ta’ 15,000 ħaddiem barrani fis-sena. Din il-politika qed ikollha effett fuq il-pagi tal-ħaddiema, il-kirjiet, is-suq tal-propjetà, il- prezzijiet, l-infrastruttura, it-traffiku u l-ambjent, fost ħafna oqsma oħrajn. Dan qalu l-Kap tal-Oppoizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, fl-ewwel reazzjoni tiegħu għas-seba’ budget tal-Gvern Laburista li tressaq illejla.

Adrian Delia qal li l-problemi li l-Gvern ilu għal snin sħaħ jiċħad li jeistu, issa huma ari: cheap labour, pressjoni fuq il-pagi, kirjiet għoljin, pensjonijiet mhux adegwati, problemi ambjentali, fl-edukazzjoni u fis-saħħa. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li l-Gvern jaħbi l-politika ekonomika vera tiegħu li hi li jib eluf kbar ta’ ħaddiema immigranti li qed jagħfsu l-pagi f’Malta għax lesti jaċċettaw pagi baxxi. Dan qed jidher bi-ar f’ifri pubblii li juru li sa ftit snin ilu l-pagi kienu jfissru nofs il-id nazzjonali jew aktar, ida dan issa naqas għal 45%. Dan wassal ukoll biex il-faqar finanzjarju died b’10,500 fl-aħħar ħames snin.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni qal li -idiet li ta l-Gvern ittieklu bl-għoli tal-ħajja qabel ma waslu għand in-nies għax il-Gvern stess qed jippubblika ifri li juru li l-ikel qed jogħla b’4.4 % fis- sena. Dan ifisser li l-familji qed ikollhom iħallsu aktar għall-ikel u dan l-għoli hu ferm aktar mi-idiet li ta l-Gvern. U dan hu apparti t-taxxi li l-Gvern qed jagħmel fuq in-nies barra l- budget matul is-sena kollha, fosthom b’għoli fil-prezzijiet tal-petrol, tad-diesel, tal-gass u fil- mod kif jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma li jtellfu lill-konsumaturi mir-rebate.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li problema ewlenija li ħoloq il-Gvern Laburista bil- politika ta’ immigrazzjoni qawwija u li ma jistax jaħrab minnha hi dik tal-housing. Qabel konna nitkellmu kif kulħadd ikun sid ta’ daru; issa qed nitkellmu kif in-nies mhumiex ilaħħqu mqar mal-kirjiet. Il-Gvern m’għamel l-ebda proett ta’ housing sojali f’sitt snin u għandu 3,200 fuq il-lista ta’ stennija għal akkomodazzjoni sojali. Il-problemi li ħoloq il-Gvern fil- housing bil-politika tiegħu ta-ieda fil-popolazzjoni qed toħloq faqar did fejn anke min jaħdem ma jistax jgħix ħajja dienti f’dar dienti bi ħlas dienti.

Adrian Delia qal li dan hu l-ħames budget li qed iwiegħed dar tal-anzjani f’Għawdex li tibqa’ ma ssirx sena wara sena. Hemm ukoll ħafna wegħdi oħrajn ripetuti għax ma twettqux. Il- budget sar eerizzju ta’ propoganda u mhuwiex eempju ta’ pjan fit-tul imma hu serje ta’ miuri kometii li jaħbu l-problemi reali. Min illum mhux qed ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja, wara dan il-budget se jibqa’ jbati, qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista; min ma jaffordjax iħallas il-kirja tad-dar tiegħu, se jibqa’ ma jiflaħx iħallas dik il-kirja; min irid jixtri propjetà, wara dan il-budget se jibqa’ jsibha għolja għal butu u se jibqa’ jsib il-banek li jirrifjutawh.

Barra minn dan, il-Gvern qed inaqqas l-investiment fi proetti kapitali waqt li qed iid il- konsum tiegħu, dak li l-Gvern stess jiekol minn dak li jipprodui l-pajji. In-nefqa kapitali tal-Gvern hi investiment fil-futur, imma l-Gvern qed inaqqas dan l-investiment fil-futur. Adrian Delia qal li l-vijoni tiegħu hi li l-id jinqasam aħjar bejn dawk kollha li qed jikkontribwixxu biex jinħoloq. Dan jista’ jsir b’investiment f’oqsma ekonomii odda u ta’ kwalità li jħallsu pagi tajbin lill-ħaddiema Maltin għax dawn ikunu ppreparati tajjeb għalihom b’edukazzjoni u taħriaqwa.

22.10.2018