ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern jera’ jirrifjuta li jwieeb għall-mistoqsijiet li qed jistaqsu n-nies dwar l-allegazzjoni li kienet irrappurtata fit-Times of Malta dwar il-Ministru Chris Cardona.

Dan wara li l-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia ressaq talba skont l-Artiklu 13 tal-Ordni Permanenti biex l-aġġornament tal-Kamra tar-Rappreentanti jitressaq u minflok issir diskussjoni dwar din l-allegazzjoni serja li saret fuq il-Ministru Chris Cardona.

Għalhekk għal darb’oħra l-Gvern għael li ma jweibx għall-mistoqsijiet li n-nies qed jistaqsu u li għalihom kemm Joseph Muscat kif ukoll Chris Cardona għandhom xi jwiebu. L-Oppoizzjoni għalhekk tistaqsi minn xhix qed tiba n-naħa tal-Gvern?.

18.04.2018