ŻOMM AĠĠORNAT:

Id-deijoni tal-Qorti tal-Appell dwar l-air tal-Gvern fil-kuntratt għall-bini ta’ hub tas-saħħa f’Raħal did turi li l-Gvern mhux biss qed iħawwad imma wkoll b’dan it-taħwid tiegħu qed jonqos lin-nies, lill-pazjenti tal-futur u lin-negozji kompetituri nfushom. Id-deijoni tal-Qorti tal-Appell issejjaħ biex, l-ewwelnett, ikun hemm min jerfa’ r-responsabbiltà politika tal- Gvern għat-taħwid li nkixef.

Din mhix l-ewwel darba li l-għoti ta’ tenders li jinvolvu servizzi tas-saħħa qed jinkixfu mimlijin irregolaritajiet kbar. Il-ħasra hi li n-nies u n-negozji qed ibatu minn dan it-taħwid għax il-Gvern ma tgħallem xejn mit-taħwid li għamel meta ta lil Vitals tliet sptarijiet pubblii. Fil-katal-Vitals ukoll, inkixfu irregolaritajiet u tberbiq tat-taxxi tal-poplu bla ma ħadd jaf x’sar minnhom.

Minn dan it-taħwid qed ibatu dawk kollha li mill-paga fl-aħħar tax-xahar jaraw il-flus li ħadmu għalihom jinħatfu f’taxxi mill-Gvern li ma juahomx għall-id pubbliku imma għat- taħwid. Qed ibatu wkoll il-pazjenti tal-futur li flok hub mibni fi mien xieraq qed jaraw ix- xogħol ikompli jiddewwem minħabba t-taħwid tal-Gvern. Qed ibatu wkoll in-negozji kompetituri nfushom li wkoll jisfaw b’dewmien tort tal-Gvern imma li jkompli jhedded il- pjanijiet u l-ħidma tagħhom. It-taħwid tal-Gvern huwa taxxa moħbija fuq in-negozji u fuq min iħallas it-taxxi mill-għaraq ta’ binu.

Filwaqt li l-Oppoizjoni hi favur kull pass li jista’ jsir sabiex jittejjeb il-qasam tas-saħħa, tkun qed tħares ukoll l-interessi tal-poplu Malti kollu meta tinsisti kontra t-taħwid li rriulta anke mis-sentenza tal-Qorti tal-Appell. Hu għalhekk li l-Oppoizzjoni se tkun qed tagħmel skrutinju fuq il-bini tal-hub tas-saħħa f’Raħal did sabiex dak li ħaqqu l-poplu mit-taxxi li jħallas jieħdu bid-dritt kollu flok jintilef fit-taħwid tal-Gvern.

Stephen Spiteri

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-Saħħa

11.08.2018