ŻOMM AĠĠORNAT:

L-Oppoizzjoni trid li r-rapport tal-inkjesta tal-imħallef Mallia jii diskuss fil-Parlament

“Il-Partit Nazzjonalista jemmen li fil-lii u l-politika dwar it-tfal, l-uniku interess fid- deizjonijiet li jittieħdu għandu jibqa’ dak tat-tfal u tat-tfal biss.” Dan qalu d-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech fir-reazzjoni għar-rapport tal-inkjesta magħmul mill-Imħallef Michael Mallia dwar il-Bord Konsultattiv dwar it-Tfal u -għaagħ. It-tħassib dwar dan il- Bord Konsultattiv kien tressaq mid-Deputat Nazzjonalista Robert Cutajar fil-Parlament fl- 2015.

Claudio Grech appella sabiex b’maturità jinstab l-aktar mod effettiv kif tfal li jkunu qegħdin f’ambjent familjari diffili jingħatalhom l-appoġġ kollu meħtie. Dan sabiex ma’ jispiċċawx huma wkoll vittmi ta’ irkostanzi sojali li ma’ jaħtux għalihom. “F’kaijiet ta’ kustodja dan għandu jii kumplimentat b’rispett u rikonoxximent sħiħ tal-foster parents, li jagħtu kontribut bla qies lis-sojetà. Id-Deputat tal-Partit Nazzjonalista elenka numru ta’ proposti fosthom li:

 • Jingħata bidu għall-proess intensiv biex tii riveduta l-lii dwar il-ħarsien tat-tfal bl- involviment sħiħ u attiv tal-imsieħba ewlenin kollha.

 • Jiddaħħal qafas ta’ miuri aktar b’saħħithom u effettivi li jirrikonoxxu u jgħinu l- foster parents.

 • Jinbidel il-mod kif jinħatru l-Membri tal-Bord skond il-Lii dwar il-Care Orders.

 • Jitwaqqaf servizz did u aktar komprensiv minn dak eistenti biex il-enituri bioloii

  jingħataw l-appoġġ meħtief’waqtu.

 • Jsir dibattitu fil-Parlament dwar il-konklujonijiet ta’ dan ir-rapport.

  Id-Deputat Nazzjonalista Robert Cutajar qal li r-rapport tal-inkjesta jagħti raun lill- Oppozizzjoni li ghal erba’ snin, b’konsistenza u responsabbiltà, insistiet li l-Gvern jieħu azzjoni fil-konfront tal-Bord Konsultattiv dwar it-Tfal u -għaagħ, minħabba l-operat ħain u t-twettiq irresponsabbli tal-funzjonijiet tiegħu. Fl-istess rapport spikkat ukoll in- nuqqas ta’ rispett li ntwera mill-membri tal-Bord lejn il-foster carers u professjonisti ohra. “In-nuqqas ta' care orders u l-fatt li lii dwar il-ħarsien tat-tfal damet aktar minn tliet snin sabiex tressqet fil-Parlament huma xhieda tal-falliment tal-Gvern f'dan il-qasam.” ied jgħid Robert Cutajar. Huwa saħaq li l-Oppoizzjoni qed tistaqsi lill-Gvern min se jerfa' r- responsabbilità tad-deijonijiet ħżiena li bihom batew tfal vulnerabbli. Sostna li l- Gvern dam tliet snin, rema' l-emendi tal-Oppoizzjoni, waqqaf kollox u se jressaq lii oħra.

  Minn naħa tiegħu Ivan Bartolo qal li l-enituri għandhom sehem prinipali fit-trobbija tal- ulied u din hija responsabbilità kbira. It-tfal iorru l-effett tat-trobbija tul ħajjithom kollha. Huwa qal li l-istat ikollu jintervjeni biss u b’daqstant responsabbilità meta t-trobbija mogħtija lill-ulied mill-enituri ma tkunx waħda ideali. Huwa temm jgħid li dak kollu li jsir għandu jsir fl-interess tat-tfal.

  Claudio Grech

  Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, s-Solidarjetà Sojali, l-Pensjonijiet u d-Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-Ġuf

  Robert Cutajar

  Whip u Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali, l-Komunitajiet u l-Fondi Ewropej

  Ivan Bartolo

  Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Akkomodazzjoni Soċjali, il-Ġlieda Kontra l-Faqar, is-Solitudni ul-Esklużjoni Soċjali

  16.02.2018