ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Oppoizjoni fetaħ kawa fil-Qorti biex din tordna li jii annullat il-kuntratt li l- Gvern iffirma fl-2016 mal-Vitals Global Healthcare biex b’hekk l-isptarijiet Karin Grech, San Luqa u dak f'Għawdex jintraddu lura lill-poplu Malti. Adrian Delia wettaq dak li wiegħed fi- ejtun ilbieraħ u daħal il-Qorti sabiex jiddefendi b'kull mezz dak li huwa tal-Maltin u l- Għawdxin.

Wara li għal xhur sħaħ l-Oppoizzjoni baqgħet mingħajr tweibiet għad-diversi mistoqsijiet li għamlet, u wara li fid-29 ta’ Jannar li għadda ie ippreentat protest udizzjarju li sal-lum ma kienx hemm tweiba għalih, il-Kap tal-Oppoizzjoni qal li ma kien baqalu l-ebda triq oħra ħlief li jiftaħ kawa.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni staqsa għal diversi drabi għaliex il-Gvern iddeieda li jagħti l- isptarijiet pubblii lil min ma kellux esperjenza u kredenzjali fil-qasam tas-saħħa. Huwa staqsa wkoll min kienu s-sidien tal-Vitals, għaliex sal-lum ħadd ma jaf min huma. Staqsa wkoll kif iet approvata n-nefqa ta’ madwar 18 miljun ejda ulterjuri lil Vitals u kif il-Gvern approva t-trasferiment tal-ishma qabel it-tliet snin mid-data tat-tlestija ta' numru kbir ta' completion milestones mit-30 ta' Novembru 2015. Dawn jinkludu l-bini ta' skola medika, medical campus state of the art f'Malta u Għawdex, kostruzzjoni ta' regional primary care hub f'Għawdex, l-immodernizzar u l-ivilupp tal-Isptar enerali f'Għawdex. Dawn sal- llum lanqas biss bdew, aħseb u ara kemm tlestew. Staqsa fejn marru l-50 miljun li ħadu l- Vitals.

Il-Grupp Parlamentari b’mod unanimu jafferma l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-Kap tal- Oppoizzjoni fil-kawa biex l-isptarijiet li ttieħdu mingħand il-poplu jingħataw lura lill- poplu.

19.02.2018