ŻOMM AĠĠORNAT:

Ħadd mhu se jagħmillu sarima ma’ ħalqu

L-istejjer qarrieqa minbija fuq allegazzjonijiet anonimi fuq Twitter, li qed jipprovaw jagħtu l- impressjoni li l-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia għandu xi kunflitt ta’ interess jew xi sarima ma’ ħalqu, huma sempliement fabbrikazzjoni malizzjua.

F’Malta hawn mijiet ta’ trusts skont il-lii, legali u leittimi. Aequitas Trust, hija biss waħda minnhom. Din it-trust għandha share wiehed f’kull waħda mi-ewkumpaniji li huma s- sidien ta’ Tradexec, li hija kumpanija li tagħti servizz lill-kumpaniji bħal Gasol fost l-oħrajn. Din kif inhi l-prassi standard li jimxi magħha kull min hu lienzjat mall-MFSA: liema lienzja tingħata wara proess rigoruta’ due diligence. Aequitas Trust għaddiet minn dan il- proess ta’ due diligence bħal kumpaniji serji oħra.

Il-verità hi, li kontra kull impressjoni li setgħet inagħtat, Adrian Delia qatt ma’ kien fuq il- bord tal-kumpanija Tradexec, li tat servizz billi abret il-finanzjament għall-Gasol, u għalhekk Dr Delia ma’ kienx jaf dwar il-ħruta’ bonds f’isem Gasol.

Dr Adrian Delia m’għandu l-ebda kunflitt ta’ interess u ħadd m’għamillu jew se jagħmillu xi sarima ma’ ħalqu biex iommu milli jikkritika dak li jħoss li huwa ħain. Dan dià ta’ prova tiegħu bil-ftuħ tal-kawa kontra Vitals, mozzjonijiet fil-Parlament u sejħa għal rienji fosthom dik tal-Kummisarju tal-Pulizija.

Adrian Delia qabel daħal fil-politika u bħala ittadin privat kien parti minn kumpanija ta’ avukati li offrew servizzi leittimi u lienzjati lil diversi ittadini u kumpaniji privati oħra. Xogħol leittimu, onest u lienzjat ta’ professjonist m’għandu qatt ikun skua sabiex jeskludu u jipprojbixxi lil xi ittadin milli jservi fil-politika.

22.02.2018