ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia fetaħ protest udizzjarju kontra l-Avukat enerali wara li l-Avukat enerali ma laqax it-talba li saritlu biex jagħti kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta li temm il-Maistrat Aaron Bugeja. Dan wara li l-Avukat enerali ħarestqarrija fejn informa lill-Kap tal-Oppoizzjoni li ma jqisx li kellu jbiddel fehmtu dwar il-pubblikazzjoni tal-atti tal- inkjesta.

Fil-protest udizzjarju li l-Kap tal-Oppoizzjoni fetaħ kontra l-Avukat enerali jingħad li kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Kap tal-Oppoizzjoni iddikjaraw li l-atti tal-inkjesta għadhom jiu ppubblikati b’mod sħiħ. Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat ingħata kopja tal-inkjesta u ta l-fehmiet tiegħu u qara mill-konklujonijiet milħuqa mill-Maistrat Aaron Bugeja.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ukoll fuq l-istazzjon televiiv tal-Partit Laburista waqt programm a bai tal-inkjesta u l-preentatur tal-programm kellu wkoll kopja ta’ dokumenti li hu stess qal li kienu jiffurmaw parti mill-atti tal-inkjesta. Dan apparti esponenti oħra tal-Partit Laburista li taw ir-reazzjonijiet tagħhom a bai ta’ din l-istess inkjesta permezz ta’ artikli u intervisti.

Din is-sitwazzjoni qed toħloq bilanpolitiku bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni, b’detriment għall-Partit Nazzjonalista. Għalhekk il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia huwa tal-fehma li l-Avukat enerali mhux qed jua fl-aħjar mod id-diskrezzjoni li jiddeiedi jekk jippubblikax r-rapport sħiħ tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja. Dan għaliex id-deijoni tiegħi li l-atti ma jiux ippubblikati mhix legalment ustifikata u tmur kontra l-interess nazzjonali u r-regoli tat-trasparenza.

Fid-dawl tal-ibilankontra l-Oppoizzjoni, Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia qiegħed jitlob li l-Avukat enerali jagħtih kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta flimkien max-xhieda u mad- dokumentazzjoni kollha. Jekk l-Avukat enerali mhux se jagħti kopja sħiħa tal-inkjesta, l- Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia qed jirrierva d-dritt li jipproedi ulterjorment kontrih.

26.07.2018