ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Oppoizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr Adrian Delia kiteb uffijalment lill- Avukat enerali Peter Grech fejn talab li jingħata kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta li iet konklua mill-Maistrat Aaron Bugeja.

L-Avukat enerali laqa’ t-talba li saritlu mill-Prim Ministru Joseph Muscat biex bħala l- persuna li kienet għamlet it-talba biex issir l-inkjesta jkollu kopja tar-rapport. Għalhekk qegħdin f’sitwazzjoni fejn filwaqt li l-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Laburista għandu kopja sħiħ tal-atti tal-inkjesta, l-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia m’għandux kopja sħiħa. Din is- sitwazzjoni toħloq bilanpolitiku favur il-Gvern, li qed jieħu vantaġġ minnha u qed tpoġġi lill-Oppoizzjoni fi vantaġġ.

Għaldaqstant, il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia jistenna li l-Uffiċċju tal-Avukat enerali ma jkunx parteipi f’dan l-ibilanu jgħaddi minnufih kopja sħiħa lill-Oppoizzjoni tal-atti tal-inkjesta li kkonkluda l-Maistrat Aaron Bugeja.

23.07.2018