ŻOMM AĠĠORNAT:

Bid-deijoni tal-Avukat enerali qed jinħoloq bilanpolitiku

Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia ressaq rikors Kostituzzjonali fil-Qorti wara li l-Avukat enerali baqa’ jirrifjuta li jipprovdilu kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja. B’dan ir-rikors, Adrian Delia qed jitlob lill-Qorti li tordna lill-Avukat enerali li jagħtih kopja sħiħa ta’ dan ir-rapport. Dan in-nuqqas ta’ aċċess għar-rapport sħiħ qed isir bi ksur tad-dritt tal-Kap tal-Oppoizzjoni li jirievi u li jingħata aċċess għall-informazzjoni skont il-kariga Kostituzzjonali li jokkupa sabiex ikun jista’ jwettaq l-obbligi u d-dmirijiet tiegħu.

Dr Delia qed jitlob lill-Qorti li tiddikjara li n-nuqqas min-naħa tal-Avukat enerali li jippubblika kopja tar-rapport sħiħ tmur ukoll kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta u kontra l- Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. Il-Kap tal-Oppoizzjoni ressaq dan ir-rikors Kostituzzjonali wara li kien kiteb lill-Avukat enerali biex jagħtih kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maistrat Bugeja. Huwa kien ukoll fetaħ protest udizzjarju wara li l-Avukat enerali baqa’ ma ppubblikax l-inkjesta sħiħa minkejja li kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia qalu li din l-inkjesta għandha tii ppubblikata sħiħa.

Bid-deijoni tiegħu li ma jagħtix kopja sħiħa tal-inkjesta lill-Kap tal-Oppoizzjoni, l-Avukat enerali qed joħloq bilanpolitiku bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni, u dan b’detriment għall- Partit Nazzjonalista. Dan għaliex il-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Laburista Joseph Muscat għandu kopja sħiħa tal-inkjesta u kull urnata li tgħaddi dan l-ibilanqed jimmilita favur il- Gvern u l-Partit Laburista. Kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll esponenti ewlenin tal-Partit Laburista taw ir-reazzjonijiet tagħhom fuq din l-inkjesta. Dan qed joħloq bilanpolitiku serju b’detriment għall-Oppoizzjoni u l-Partit Nazzjonalista, kontra l- prinipju tat-trasparenza u l-interess nazzjonali.

09.08.2018