ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fakkar il-memorja ta’ Sir Ugo Mifsud, li kien l- igħar Prim Ministru Malti, billi poġġa kuruna tal-fjuri fuq il-qabar tiegħu li jinsab fi- imiterju ta’ Ħal Lija.

Sir Ugo Mifsud twieled fil-Belt Valletta fl-1889 u kien ie elett Prim Ministru ta’ Malta fl- 1924 fl-età ta’ 35 sena. Huwa kien ukoll jokkupa l-kariga ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma’ Nerik Mizzi. Sir Ugo Mifsud serva wkoll bħala Ministru, fosthom għall- ustizzja, l-Finanzi, l-Industrija u l-Kummer, u għall-Agrikoltura u s-Sajd. Sir Ugo Mifsud kien miet ftit tal-ranet wara li kien għamel diskors imqanqal fil-Parlament, wara li ew internati u wara deportati Nerik Mizzi u sħabu. Huwa miet fil-11 ta’ Frar tal-1942.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kien akkumpanjat mis-Sindku ta’ Ħal Lija Magda Magri Naudi, l-President tal-Kumitat Sezzjonali tal-PN f’Ħal Lija Antoinette Vella u s-Segretarja tal-Kumitat Sezzjonali Carmen Zammit.

16.11.2018