ŻOMM AĠĠORNAT:

L-inizjattiva tal-Knisja li tiftaħ żewhostels għall-istudenti Għawdxin f’Malta hi ta’ min ifaħħarha, qed ittaffi n-nuqqasijiet kbar tal-Gvern fil-housing, u turi lill-Knisja bħala attrii importanti fil-ħajja sojali u s-solidarjetà. Minflok il-Gvern għadu qed jesplora l-possibilità li tinbena hostel fejn joqogħdu l- istudenti Għawdxin li jistudjaw f’Malta.

L-istudenti Għawdxin huma milqutin bil-qawwi mill-problemi li qed jolqtu wkoll lill-Maltin, spejalment it-traffiku dejjem jidied u l-kera dejjem togħla. Studenta Għawdxija kienet kitbet fuq il-frustrazzjoni ta-idiet qawwija fil-kirjiet meta l-kirja tal-post fejn kienet qed tgħix sakemm tistudja f’Malta kien died b’tali mod li ma setgħetx aktar issib postijiet li tista’ toqgħod fihom matul i-mien li tistudja. Din l-istudenta Għawdxija kienet qabblet l-istat tal- kiri f’Malta mal-istat tal-kerrejja fil-Brail.

Dawn il-problemi qed jagħmlu dejjem aktar diffili l-aspirazzjoni ta-għaagħ Għawdxin ta’ studju f’livell għoli f’Malta. Dawn huma problemi li n-nies qed jistennew lill-Gvern isolvi, imma mhux talli mhux qed jissolvew dawn il-problemi, talli qed jikbru. It-traffiku jinħass jidied filwaqt li l-għoli fil-kirjiet qed iwassal għal faqar did u kundizzjonijiet inumani li qed nisimgħu dwarhom kontinwament fl-aħbarijiet.

Il-Patrijiet Agostinjani u s-Sorijiet ta’ Saint Joseph qed jiddedikaw ewt’idjar li għandhom f’Malta, waħda fi Gwardamana u waħda fil-Gira, għad-dispoizzjoni ta’ uvintur u tfajliet Għawdxin li jistudjaw f’Malta. Din l-inizjattiva tal-Knisja hi ta’ min ifaħħarha u qed tidħol fin-nuqqas tal-Gvern u ttaffih. Il-Gvern ilu jwiegħed is-snin li jtaffi anke għall-Għawdxin il- problemi li ħoloq b’idejh fil-qasam tal-housing u tat-traffiku, spejalment b’immigrazzjoni qawwija bla pjan, imma qatt ma għadda mill-paroli għall-fatti. Fil-fatt, f’kull bait il-Gvern qed iwiegħed dejjem l-istess affarijiet għax ma jkunx wettaqhom.

Għalhekk, l-inizjattiva tal-Knisja hi ta’ min ifaħħarha, tidħol fin-nuqqas tal-Gvern li jaixxi, u xxejjen l-argument tal-Partit Laburista. Il-Knisja b’din l-inizjattiva flimkien ma’ tant oħrajn qed turi kemm hemm bonn il-kontribut tagħha fis-sojetà tagħna anke biex ittaffi n-nuqqasijiet qawwijin min-naħa tal-Gvern.

Clyde Puli

Segretarju enerali u Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar l-Edukazzjoni, l-Ivilupp Uman u Ħiliet

għas-Seklu 21

Frederick Azzopardi

Kelliem tal-Oppoizzjoni għall-Edukazzjoni u l-Qasam Sojali f’Għawdex

12.09.2018