ŻOMM AĠĠORNAT:

Dr Adrian Delia Kap tal-Partit Nazzjonalista u Kap tal-Oppoizzjoni

Illum ew ippubblikati partijiet mill-inkjesta Maisterjali li ntalbet tistabbilixxi numru ta’ fatti wara l-allegazzjoni li saret mill-blogger Daphne Caruana Galizia, illi s-Sinjura Michelle Muscat hija l-UBO ta’ Egrant Inc, u li l-Prim Ministru Joseph Muscat jew membri tal-familja tiegħu jew politically exposed persons oħra setgħu kienu involuti f’xi forma ta’ korruzzjoni, u/jew ħasil ta’ flus, u/jew tranazzjonijiet finanzjarji suspetti, provenjenti minn kontijiet ta’ PEPs mill-Aerbajan, u dan tramite kontijiet fil-Pilatus Bank.

Dr Delia qal li hu jaċċetta ir-riultat tal-inkjesta għaliex kellu u għad għandna fiduja fl- istituzzjoni tal-Qorti anke jekk fl-istess waqt jibqa’ jsostni l-poizzjoni li ħa ilbieraħ, li r- rapport tal-inkjesta maisterjali għandu jii ippubblikat fl-interità tiegħu. Adrian Delia qal li hu dejjem emmen fil-verità tal-fatti u konsistentament ma’ dak li qal li fil-passat hekk qed jerga jagħmel illum

Dr Delia qal li filwaqt li dan ir-rapport jeonara lill-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tiegħu li huma sidien tal-kumpanija fil-Panama, l-eqreb nies tiegħu nqabdu bil-fatti li kellhom kumpanija moħbija fil-Panama, Hearnville u Tillgate, u tal-anqas hawn il-Prim Ministru jaf li għandu responsabbilità politika li hu ma arrx. Nafu li għad hemm ħafna mistoqsijiet li għadhom mhux mwieba u li jridu jigu mwiegba.

F’dan il-kuntest il-Kap tal-Oppozizzjoni talab lil Simon Busuttil biex b’effett immedjat iorr ir-responsabbiltà politika tad-deijonijiet politii tiegħu u jissospendi ruħu mill-Grupp Parlamentari biex ikollu ans jiffoka fuq l-inkjesti li fetaħ huwa stess u li s’issa ghadhom mhux konklui, biex toħroil-verità kollha. Sadanittant Dr Delia qed inneħħi lil Simon Busuttil mill-kariga ta’ shadow minister dwar il-Governanza Tajba, liema kariga temporanjament assuma personalment.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li qed jaghmel dan għaliex il-verità u l-lieda kontra l- korruzjoni huma prinipji tant għeiegħalih u ghall-PN u ghalhekk ma jista’ jħalli xejn li jxekkilhom. Il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista f’din il-lieda trid tibqa’ intatta. Ħadd mhu akbar mill-Partit. Ħadd mhu akbar mill-verità. Hadd mhu akbar mill-pajji.

22.07.2018