ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-kilba għall-poter tal-Kunsillieri Laburisti ta’ San Pawl il-Baħar la tirrispetta id-deijoni tal-Qorti li laqgħat proviorjament il-mandat mressaq mill-Partit Nazzjonalista u anqas ma tirrispetta r-rieda tal-poplu tal-istess lokalità.

Id-deijoni tal-Qorti fissret li l-Kunsillieri Laburisti ma’ setgħux jaqbdu u jeleġġu Sindku minn fosthom ida għal kuntrarju kellu jii maħtur awtomatikament Sindku minn fost il- kunsillieri eletti fl-2015 f’isem il-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex il-Partit Nazzjonalista f’dik l-elezzjoni kien rebaħ il-maġġoranza.

Il-Kunsillieri Laburisti għalu li jergħu jħarbtu l-laqgħa tal-Kunsill Lokali fejn saħansitra telqu ‘l barra, b’konsegwenza li l-Kunsill se jibqa’ stanat b’detriment għar-residenti tal- lokalità.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll li l-Aent Segretarju Eekuttiv Elke Sghendo, ippreudikat il-pozizzjoni tagħha meta hi wkoll sfidat id-direttiva tal-Ministru Owen Bonnici meta talabha timxi mal-lii u mad-deijoni tal-Qorti. Il-Ministru għall-Kunsilli Lokali issa jrid jgħid x’passi se jieħu.

Il-Partit Nazzjonalisti jibqa’ impenjat li jib l-interessi tar-residenti l-ewwel u qabel kollox u jrid jibqa’ jiġġieled sal-aħħar biex is-sewwa jirbaħ dejjem fl-aħjar interess ta’ San Pawl il- Baħar u r-residenti tal-lokalità.

Robert Cutajar

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar Kunsilli Lokali, l-Komunitajiet u l-Fondi Ewropej

10.03.2018