ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta’ Santa Luija Liam Sciberras u Caroline Galea jinnutaw b’dispjair l-air irresponsabbli tal-Kunsillieri Laburista li huma f’maġġoranza, li ma jridux jiġġarantixxu li l-Kunsill Lokali ta’ Santa Luija jimxi skont il-lii b’mod partikolari mal-by-laws li huma liijiet lokali li approva l-istess Kunsill.

Waqt laqgħa urenti li ssejħet ilbieraħ fuq talba tal-Kunsillieri Nazzjonalisti, ie diskuss ksur ta’ proedura fl-għoti ta’ nien i-inii sabiex isiru filmati għar-reklamar għall-American University of Malta.

Sabiex dan il-permess ingħata, l-Kunsillieri Lokali tħallew fl-għama u ma kienux infurmati bit-talba għal dan il-permess. Jidher ar li kien infurmat biss is-Sindku u l-Amministrazzjoni tal-Kunsill Lokali, dan minkejja li l-by-law li tirreola dan il-nien titkellem ar ħafna li l- approvazzjoni tal-permess għandha tingħata mill-Kunsill Lokali, jiifieri mill-Kunsillieri, liema proedura ma ietx segwita.

Iktar minn hekk, għal din l-attività, xi ħadd minn wara dahar il-Kunsillieri approva li din l- istituzzjoni lanqas biss tħallas il-ħlas dovut skond il-lii b’detriment għar-residenti ta’ Santa Luija. Għalhekk din l-entità għamlet uu minn dan il-nien bla ma ħalset xejn. Irid jii nnutat ukoll li minkejja li s-Sindku ilu jsostni li wara din l-attività kien hemm il-Ministeru tal-Edukazzjoni u minkejja li wiegħed kemm-il darba li se jib ittra mill-Ministeru li tikkonferma dan, din l-ittra qatt ma waslet u r-rauni wara dan in-nuqqas jafu s-Sindku biss.

Il-Kunsillieri Nazzjonalisti jinnotaw b’dispjair li l-Kunsillieri Laburisti m’approvawx u vvutaw kontra mozzjoni li kienet titlob ewaffariijet:

1: li l-Kunsill Lokali jitlob lill-American University of Malta sabiex tħallas il-ħlas dovut skont il-lii

2: li l-Kunsill jitlob lis-Segretarja Eekuttiva sabiex timxi strettament mal-lii meta tii sabiex toħropermessi għall-uu ta’ dan il-nien.

Bil-vot tagħhom kontra din il-mozzjoni, l-Kunsillieri Laburisti għamlu dikjarazzjoni ara li mhux biss iridu li r-residenti ta’ Santa Luija jiu maħħdin mill-flus dovut fi ħlas għall-uu ta’ dan il-nien, flus li setgħu ew investiti lura fil-lokalità ida wkoll ma jridux li l-amministrazzjoni tal-Kunsill tosserva l-lii fir-rigward ta’ permessi għall-uu ta nien i-inii.

Il-Kunsillieri Lokali Nazzjonalisti Liam Sciberras u Caroline Galea jsostnu li huma sorprii li waqt l-istess laqgħa, il-Vii Sindku ammetta espressivament li f’dan il-permess partikolari il- proedura ma ietx segwita. Għalhekk huwa ta’ għajb kbir li l-Kunsillieri Laburisti qegħdin japprovaw dak li skont il-Vii Sindku stess huwa kontra l-lii.

Il-Kunsillieri Nazzjonalisti Liam Sciberras u Caroline Galea jemmnu li Santa Luija u r- residenti tagħha jixirqilhom trattment aħjar. Huma jassiguraw lir-residenti li minkejja li qegħdin f’minoranza, se jkomplu jaħdmu flimkien biex jaraw li l-lokalità tieħu dak li jistħoqqilha u ħadd ma jikser il-lii, la bil-barka tal-Kunsillieri Laburisti kif ara f’dan il-kau lanqas bil-barka ta’ xi ħaddieħor.

Liam Sciberras

Kunsillier

Caroline Galea

Kunsilliera