ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kunsillieri Nazzjonalisti Charles Bonello u Mark Lombardo jiddeploraw l-agir tas-Sindku u s-Segretarju Eekuttiv fil-kapacità taghha ta’ Kap Amministrattiv talli għall-attività li seħħet fl-Uffiċċji l-odda tal-Kunsill Lokali tal-Fgura, la ew infurmati b’din l-attività u lanqas ma ntalbu li jkunu preenti. Għal din l-attività kienu mistednin Ministru u ewSegretarji Parlamentari kif ukoll mistednin distinti oħrajn.

Din ma kienetx l-ewwel okkajoni fejn kemm i-ewkunsillieri Nazzjonalisti kif ukoll kunsillieri oħrajn ma kienux infurmati b’attivitajiet jew jarat li saru f’dan l-uffiċċju l-did, li għadu mhux inawgurat uffiċċjalment. Din l-attività kienet motività b’mod politiku u b’mod bilanjat mis-Sindku u s-Segretarja Eekuttiva, li filwaqt li kien preenti is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, li ma kellu x’jaqsam xejn mal-iskop tal- attività, il-Kelliem tal-Oppoizzjoni għall-Kunsilli Lokali Robert Cutajar ie wkoll esklumilli jkunu preenti.

Il-Kunsillieri Nazzjonalisti tal-Fgura qed jitlobu li immedjament għandha tieqaf din id- diskriminazzjoni bejn il-Kunsillieri, u li l-Kunsillieri kollha gejjin mil-liema Partit ejjin għandhom jiu rispettati u stmati kollha l-istess. Dan għandu jsir b’rispett sħiħ lejn ir- residenti kollha tal-Fgura li eleġġew lid-disa’ kunsillieri li jiffurmaw il-Kunsill Lokali.

Il-Kunsillieri Nazzjonalisti jisħqu li huma dejjem kienu hemm sabiex jikkoperaw kemm mas- Sindku, mas-Segretarja kif ukoll mal-Kunsill kollu għall-ahjar id tal-lokalità tal-Fgura u r- residenti. Huma jappellaw lill-Amministrazzjoni tal-Kunsill sabiex dan i-entru jservi bħala punt ta’ aktar għaqda u mhux ta’ għaliet arbitrarji u inusti fost il-Kunsillieri li jwasslu biss għal firdiet bla bonn.

Charles Bonello

Minority Leader u Kunsillier

Mark Lombardo

Kunsillier

06.09.2018