ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Kap tal-Oppoizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia ltaqa’ mal-President u mas- Segretarju enerali tal-Kamra tal-Avukati George Hyzler u Stefan Camilleri.

Matul din il- laqgħa huma ddiskutew numru ta’ kwistjonijiet li jolqtu l-professjoni legali fosthom l-abbozz tal-lii li tirregola l-professjoni tal-avukati. Huma nnutaw li waqt li l-professjoni qed titlob regolamentazzjoni, l-Gvern jidher li qed ikaxkar saqajh u l-abbozz ilu pendenti s-snin.

Dr Delia kkummenta kif din il-lii torbot mat-tisħital-istituzzjonijiet għax iżżid il- professjonalità tal-avukatura u tnaqqas l-abbu. B’hekk issaħħaħ ukoll ir-reputazzjoni ta’ pajjina. Huwa wiegħed l-appoġġ qawwi tiegħu għal din l-inizjattiva li jeħtietitwettaq bla aktar dewmien.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-uffijali tal-Kamra tal-Avukati ddiskutew ukoll l-effijenza fil-Qrati u l-ħatriet tal-Imħallfin u l-Maistrati. Dawn huma temi li jolqtu n-nies u l-fiduja li jeħtieikollhom fil-Qrati u fil-udikanti, innutaw i-ewnaħat.

30.08.2018