ŻOMM AĠĠORNAT:

Għandha tgħid ar u tond għaliex hi u Joseph Muscat iridu jneħħu l-protezzjoni tat-tarbija fil- uf mil-lii

Il-Ministru Helena Dalli, b'ammissjoni tagħha stess u bil-provi, daħket bin-nies f'wiċċhom. Huwa għalhekk leittimu li l-poplu jistaqsi għaliex Helena Dalli u Joseph Muscat iridu jneħħu l-protezzjoni tat-tarbija fil-uf? X'inhuma l-intenzjonijiet veri tagħhom?.

Kif ie velat mill-midja, l-Ministru Helena Dalli stess qalet li l-poplu Malti u Għawdxi ‘ma ndunax’ x’kellu f’moħħu l-Partit Laburista meta fil-programm elettorali tal-2013 ua biss il- kelma ugwaljanza biex iqarraq.

Wara li artiklu u filmat fi Newsbook kixfu bil-povi li l-Ministru Helena Dalli u l-Gvern ta' Joseph Muscat daħku bil-poplu meta ħbew l-intenzjonijiet aħħarin tagħhom fil-programm elettorali tal-2013, qed jikbru d-dubji dwar l-intenzjonijiet veri tal-Gvern li qed jirrifjuta li jomm klawsola fil-lii dwar il-vjolenza domestika li tipprotei lit-tarbija fil-uf.

Fid-diskussjoni fil-Parlament dwar il-vjolenza domestika, il-Ministru Helena Dalli baqgħet tinsisti li għandha titneħħa l-protezzjoni tat-tarbija fil-uf, dik tal-mara li tkun tqila meta hi tkun vittma ta' vjolenza domestika. Anke wara li l-Oppoizzjoni ibditilha l-attenzjoni diversi drabi u b'insistenza, il-Ministru m'aċċettatx li din il-protezzjoni tera’ tidħol fis-seħħ.

Mal-midja, l-Ministru Dalli dià iddikjarat ukoll li lesta tiddiskuti, wara l-appelli li saru biex jibda dibattitu pubbliku dwar l-introduzzjoni tal-abort. B’din id-dikjarazzjoni, l-Ministru Dalli qegħda tera’ tinħeba bl-iskua tal-ugwaljanza sabiex timbotta ‘l quddiem d-diskussjoni fuq l-abort. Dan meta l-aħħar servejs juru li 97% tal-Maltin ma jaqblux mal-abort u allura m’hawnx lok għall-introduzzjoni tal-abort f’Malta.

Skont is-Safe Life Guidelines tar-Renju Unit, "Physical violence can occur for the first time or get worse during pregnancy." Rierka fl-Awstralja maħrua mill-Australian Institute of Family Studies tgħid li "women are at greater risk of experiencing violence from an intimate partner during pregnancy."

Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li la m'hemmx rauni valida għaliex il-klawsola tal-protezzjoni tat-tarbija fil-uf għandha titneħħa mil-lii eistenti tal-vjolenza domestika, din għandha tera’ tidħol meta l-kumitat jiltaqa’ biex jiddiskuti nhar l-Erbgha li ej. Helena Dalli u Joseph Muscat għandhom jgħidu għalfejn ma jridux il-protezzjoni tat-tarbija fil-uf.

Claudette Buttigieg

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar id-Drittijiet Indaqs, il-Libertajiet ivili u d-Drittijiet ta- Ċittadin

Claudio Grech

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, is-Solidarjetà Sojali, l-Pensjonijiet u Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-uf

19.03.2018