ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela qed iwaqqa’ isem Malta meta qed jirrifjuta li jerfa’ r-responsabbilità politika quddiem il-fatti ari mikxufin ilbieraħ mis-Sunday Times dwar abbuż ċar ta’ poter meta qabbad ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol fid-dar privata tiegħu.

Il-ħaddiema tal-Gvern huma mħallsin mit-taxxi tan-nies u qegħdin hemm biex jagħtu servizz pubbliku u mhux biex jagħmlu xogħol privat lill-Ministri. Meta l-Ministru Abela jrid jagħmel xi xogħol fid-dar tiegħu, għandu joħroil-flus minn butu, kif jagħmlu n-nies, u mhux minn but ħaddieħor.

Il-urnalimu investigattiv li kixef lill-Ministru Abela wera li l-Ministru għall-Affarijiet Barranin mhux kapai jispjega kif ħaddiema tal-Gvern għamlulu xogħol fid-dar tiegħu u l- Ministru ma kienx kapai jipprovdi xi fatti li juru li ħallas lill-ħaddiema tal-Gvern minn butu għax-xogħol tagħhom.

Dan l-abbuta’ poter minn flus il-poplu min-naħa tal-Ministru Abela sar meta hu kien Ministru għall-Intern u meta suppost kien fid-dmir li jara li dak li għamel hu ma jsir minn ħadd, aħseb u ara kemm jagħmlu hu. Dan jaggrava l-ka.

F’pajjii oħrajn, kai bħal tal-Ministru Abela jibu rienja jew tkeċċija. L-eksPresident tal- Afrika ta’ Isfel Jacob Zuma, kien imdaħħal fi skandlu simili ta’ xogħol fid-dar tiegħu minn ħaddiema pubblii. Din kienet waħda mir-raunijiet li Jacob Zuma tneħħa minn President tal- Afrika ta’ Isfel fi Frar li għadda, aktar minn sena qabel kien jagħlaqlu -mien fil-kariga.

Il-Ministru Abela dià kien inqabad f’abbuieħor waqt li kien Ministru għall-Intern. Hu kien ipprova jindaħal f’investigazzjoni dwar frodi. F’kata’ ndħil simili fl-Irlanda f’investigazzjoni tal-Pulizija, kienet irrienjat il-Ministru responsabbli li kienet ukoll id- Deputat Prim Ministru Frances Fitzgerald.

Il-Partit Nazzjonalista jsejjaħ lill-Ministru Carmelo Abela biex jerfa’ r-responsabbilità ara tiegħu għaliex hi ħaa serja li quddiem l-Ambaxxaturi u r-rappreentanti ta’ pajjii barranin li jrid jiltaqa’ magħhom, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin hu mdaħħal f’kabħal dan li f’pajjii oħrajn iib rienja. Jekk Carmelo Abela għandu l-iken sens ta’ mistħija, għandu jkollu d-dienza minima jevita aktar twaqqigħ ta’ isem Malta mill-Gvern Laburista.

04.06.2018