ŻOMM AĠĠORNAT:

Kif dià kien ħabbar il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia ftit tal-imgħat ilu, il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel uu minn seduta allokata għalih bħala Oppoizzjoni sabiex tii diskussa l-mozzjoni dwar l-assassinju tal-urnalista Daphne Caruana Galizia.

Għalhekk fis-seduta tal-Parlamentar li saret illejla, il-Whip tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista nforma lill-Kamra li waqt is-seduta ta’ nhar il-Ħamis 6 ta’ Diembru se tii diskussa l-mozzjoni li tressqet mid-Deputati kollha eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista nhar il-15 ta’ Ottubru 2018 dwar l-assassinju tal-urnalista Daphne Caruana Galizia.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen bis-sħiħ li s-sejħa għal inkjesta indipendenti hija l-aktar waħda urenti u meħtiea fi-irkostanzi li qed jgħix pajjina. Permezz ta’ din il-mozzjoni l- Parlament qed jii mitlub:

  1. Ittenni l-kundanna tagħha għall-assassinju tal-urnalista Daphne Caruana Galizia.

  2. Jitlob għar-rienja tal-Avukat enerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija u minflokhom jinħatru persuni oħrajn li jkollhom id-dmir li minnufih jinvestigaw b’imparzjalità

    sabiex il-mandanti ta’ dan l-omiidju politiku jinqabdu.

  3. Li l-Prim Ministru jaħtar Bord ta’ Inkjesta dwar l-assassinju tal-urnalista Daphne

    Caruana Galizia, skont l-Att dwar l-Inkjesti (Kap. 273 tal-Liijiet ta’ Malta) u li jkun għal kollox indipendenti mill-Korp tal-Pulizija u mill-Gvern, sabiex jeamina numru ta’ punti mniżżla fl-istess mozzjoni.

Il-Partit Nazzjonalista jfakkar li l-Membri Parlamentari eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista dejjem ivvutaw favur kwalunkwe mozzjoni ta’ sfiduja li tressqet kemm fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi b’rabta ma’ kaijiet ta’ korruzzjoni.

Il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jagħmel il-lieda kontra l-korruzzjoni kemm fil-Parlament kif ukoll barra l-Parlament u jħeġġelill-Membri Parlamentari u li-ittadini Maltin u Għawdxin ta’ rieda tajba biex huma wkoll jagħmlu tagħhom il-lieda kontra l-korruzzjoni.

28.11.2018