Kont nemminha meta kont student l-Universita' u ħadd ma seta' jneħħihieli minn moħħi, li l-PN elitist.  Iż-żmien ma tagħnix raġun , kont żbaljat.

Kont nemminha u kont konvint li JM għad jibqa' mfakkar bħala l-aqwa Prim Ministru li kellu pajjiżna, akbar minn Duminku Mintoff u Eddie Fenech Adami.  Iż-żmien ma tagħnix raġun, kont żbaljat.

Jiena, niskanta meta jkun hemm min imeri s-sewwa magħruf.  Fejn jiġġustifika l-ħażin u l-ħażin vera imxajtan.

Niftakar biss lill-Partit Laburista fil-Gvern sena u tmien xhur.  Jekk il-Gvern ta' Sant ma kellu xejn, kienet tidher rieda li jara ċ-ċittadin l-ewwel, mingħajr favuri lil tal-qalba, mingħajr dardir u xow żejjed u Governanza bi trasparenza li taraha.

JM ried juri li huwa invinċibbli.  Seta' jagħmilha.  Kulħadd kien jaf li l-elezzjoni tal-2013 kellha tintrebaħ mill-moviment.  B'distakk ta' 1560+ dawk li kellhom bżonn forma ta' impunita, kenn u oħrajn halli jkomplu jistagħnew marru fiċ-ċentru nazzjonali Laburista u kienu 'welcome' fir-raba sular. 

Dan rajtu.  Bdejt nara persuni li kelli sens ta' skuntentizza bihom li jsiru parti integrali fil-partit tal-ħaddiema meta fil-glorja tagħhom kienu bis-sħiħ fuq in-naħa tal-PN meta kien jaqblilhom hekk għax kien b'saħħtu.

Il-prinċipji tiegħi li jemmnu fis-sewwa, li ma jostakolawx il-verita' u li jħarsu t-trasparenza ġew umiljati.  Ħassejtni biċċa tal-art f'partit li ħares l-ego tiegħu u l-egojiżmu ta' dawk li kienu mejta bil-ġuħ.   llum moqdija u aġevolati bil-bosta wkoll.

M'hemm xejn illum il-ġurnata li jagħmel il-moviment tal-ħaddiem tal-batut.  Waqt id-door to door, dak li kien iħossu batut għadu jħossu batut u l-ħabib galoppin li jippoża bis-selfie fil-binja tal-parlament sar b'saħħtu aktar mill-Ministru.

Sirna insensittivi għall-qtil ta' mara f'darha.  Imbagħad niddefendu lill-moviment tal-progressivi u nigglorifikaw xi wħud għax għandhom il-poter u nafu li nistgħu ngawdu mingħandhom.  Il-poter meta jitla' għar-ras insiru servili.

Ministri mingħajr vot popolari wieħed fil-parlament, frame-ups u u-turns politiċi l-ħin kollu.  Il-poplu mhux Ġaħan, ħa nuża n-negattiv.

Kburi bil-proposti tal-partit fl-oppożizzjoni li daħħal lil Malta fl-Ewropa li minnha gawdha pajjiż sħiħ.  Fost dawn żewġ eks-Prim Ministri u nies li telgħu btala fi Brussell. 

Qatt ma setgħu jingħataw daqshekk wiċċ ta' toroq, direct orders lill-kuntratturi u tqassim mingħajr il-fondi tal-Ewropa. 

Jista' jkollok l-immunita' mill-Covid-19 jekk tieħu l-marda.  Jista' jkollok l-impunita' mill-Gvern jekk tkun tal-qalba.

Saru affarijiet immaġinabbli, ħżiena u diżgustanti u ħafna jibqgħu jċapċpulhom. 

Affarijiet tad-dinja l-oħra.

Charles Azzopardi

About

Edukatur. Eks-Sindku r-Rabat fis-sena 2003 u fis-2013. Eks-Kandidat Laburista. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 Distrett.