ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Ħadd 16 ta’ Diembru l-Kunsill Lokali tax-Xagħra Għawdex amm il-laqgħa annwali tal- komunità, fejn suppost li r-residenti jkollhom l-opportunità jgħidu tagħhom dwar il-ħidma u l-infiq tal-Kunsill u jgħaddu suġġerimenti dwar kif tista’ titjieb il-qagħda fil-lokalità. Il- Kunsillieri Nazzjonalisti Kevin Cutajar u Anthony Attard li attendew għal din il-laqgħa jinnutaw li ewKunsillieri Laburisti fosthom il-Vii Sindku naqsu milli jattendu bla ma taw rauni. Dan in-nuqqas ta’ interess fil-laqgħa tal-komunità taħti għalih il-maġġoranza Laburista fil-Kunsill. Dan mhux biss għax tnejn mill-Kunsillieri Laburisti anqas indenjaw ruħhom jattendu, ida wkoll għax l-istess maġġoranza Laburista donnha li qed tagħmel minn kollox biex għal din il-laqgħa jattendi pubbliku mill-anqas.

Sena wara l-oħra ie nnutat li għal-laqgħa tal-komunità qed issir ftit li xejn reklamar u dan minkejja l-appelli tal-kunsillieri Nazzjonalisti. Din is-sena l-anqas ir-reklamar minima mitluba mil-lii ma saret. Kuntrarju għal dak li tgħid il-lii, l-laqgħa tal-komunità nammet f’post mhux aċċessibbli għal min għandu diabilità, biex b’hekk dawn il-persuni ma setgħux jattendu. Fl-aħħar u bi ksur tal-lii wkoll, ma ietx ippreentata business plan bil-ħidma tal- Kunsill ppjanat għa-mien li ej, biex b’hekk min kien se jattendi għal-laqgħa ma setax ikun jaf x’ħidma qed tii proposta.

Għall-Kunsillieri Nazzjonalisti Kevin Cutajar u Anthony Attard, dan juri li l-maġġoranza Laburista fil-Kunsill Lokali tax-Xagħra donnha li qed tua tattii bil-pulit sabiex tevita d- diskussjoni mal-pubbliku dwar il-ħidma u l-infiq tal-istess Kunsill. Dan mhux aċċettabbli, spejalment meta dawn it-tattii jsiru bi ksur tal-lii bħal fil-katal-laqgħa tal-komunità ta’ din is-sena. Għalhekk l-Kunsillieri Nazzjonalisti ibdu l-attenzjoni għal dan u meta ew injorati u saħansitra akkuati bi tfettiq mis-Sindku mxew ‘l barra bi protesta. Il-Kunsillieri Nazzjonalisti Kevin Cutajar u Anthony Attard jemmnu fid-dritt tan-nies li jipparteipaw bis- sħiħ fil-ħidma tal-Kunsill u għalhekk filwaqt li se jmexxu l’quddiem dan il-ksur tal-lii, jergħu għal darb’oħra jwegħdu lir-residenti tax-Xagħra li se jkomplu jinsistu biex dan id- dritt jii osservat mill-magorana Laburista fl-interess tal-istess residenti.

Kevin Cutajar

Minority Leader u Kunsillier

Anthony Attard

Kunsillier

19.12.2018