ŻOMM AĠĠORNAT:

Ekonomija għan-nies u mhux ekonomija tal-calculator

Il-Kunsill enerali tal-Partit Nazzjonalista wera kif il-PN qed jiġġedded biex ikun jista’ joffri pjan fit-tul lill-pajji. Dan qalu s-Segretarju enerali tal-PN, Clyde Puli, fis-sessjoni tal- għeluq tal-Kunsill enerali tal-Partit Nazzjonalista.

Clyde Puli qal li dan kien Kunsill enerali b’format did fuq imgħa li ddiskuta dokument ta’ analii politika u ta’ proposti konkreti. Tkellmu 125 Kunsillier enerali u għadd kbir minnhom kienu għaagħ li mmarkaw dan il-Kunsill enerali bl-entujamu tagħhom. Dawn i-għaagħ qed igawdu l-frott ta’ programm ta’ tħejjija li għaddejjin minnu biex il-Partit Nazzjonalista jkun partit agħżugħ b’politika medda għall-futur.

Clyde Puli qal li l-PN qed igawdi ieda qawwija fit-tesserament b’1,700 tesserat did fl-aħħar sena; sħubija li qiegħda fl-ogħla livell fl-aħħar 13-il sena. Il-media tal-PN qed tinbidel biex tkun aktar dinamika u effettiva. L-AZAD qiegħda tiġġedded fi skola ta’ ħsieb u taħripolitiku. Il-finanzi tal-PN qed jingħataw sostenibbiltà. Il-PN dià għandu 200 kandidat għall- Kunsilli Lokali biex iservu fil-komunitajiet tagħna. U se jitħabbru aktar kandidati għall- Parlament Ewropew mas-sebgħa li dià għandu l-PN.

Id-dokument li kien diskuss fil-Kunsill enerali, qal Clyde Puli, hu xhieda ta’ politika li qed titfassal skont dak li qed jgħidu n-nies u s-sojetà ivili waqt li hi mdawla mill-kontribut tal- esperti u r-rierka. F’Mejju li għadda, il-PN kien dià tkellem fuq il-problemi li qed joħloq il- Gvern bil-politika tat-tkabbir fil-popolazzjoni: cheap labour, għoli fil-kirjiet u fil-prezzijiet, traffiku, degradazzjoni fl-ambjent, u piijiet fuq l-oqsma tal-edukazzjoni u tas-saħħa. Qed jitkellmu wkoll l-Għaqda ta’ Min Iħaddem fuq il-ħafna effetti tal-politika demografika tal- Gvern, il-Union Ħaddiema Magħqudin dwar it-tnaqqir tas-saħħa tal-unions, Yana Mintoff dwar i-cheap labour, ir-Rettur tal-Università dwar l-isfida għall-ilsien nazzjonali, u l- Federazzjoni tal-Aenti tal-Propjetà dwar eluf joqogħdu fil-garaxxijiet.

Is-Segretarju enerali tal-PN qal li l-Gvern jgħid li jisma’ imma fil-fatt ma jagħtix kas; hu Gvern li qed jibbaa l-ekonomija fuq il-pagi baxxi; tefa’ lil Malta l-aħħar fl-Ewropa għa- għaagħ li jispiċċaw kmieni mill-edukazzjoni u mit-taħri; koppji għaagħ qed jiffaċċjaw prezzijiet esaerati għall-propjetà; l-anzjani u l-familji mhux qed ilaħħqu mal-għoli tal-ħajja; waqt li l-esaerazzjoni fil-kirjiet qed twaqqa’ ħafna nies f’faqar did.

Clyde Puli qal li l-PN għandu alternattiva għal din il-politika u l-effetti tagħha: ekonomija ta’ kwalità li ġġib industriji odda li kapai jħallsu pagi tajbin lill-ħaddiema u -għaagħ Maltin għax ikunu ppreparati u mħarrin tajjeb. L-alternattiva hi ekonomija li tqassam il-id fost il- ħafna, mhux il-ftit; ekonomija li tgħolli isem Malta u mhux tħammu bil-korruzzjoni, qal is- Segretarju enerali tal-PN.

Il-Partit Nazzjonalista għandu valuri u vijoni li jgħaqqduh u li jrid iwettaqhom bi pjan fit-tul u proposti konkreti, qal Clyde Puli. Min-naħa l-oħra, l-unika roadmap li kellu l-Partit Laburista kienet għall-korruzzjoni. Il-PN se jibqa’ jiddefendi lill-pajjiu jib bidla vera li tara li l-id igawdi minnu kulħadd f’sojetà li jimpurtaha.

25.11.2018