ŻOMM AĠĠORNAT:

Is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli jew ma fehmitx jew ma tridx tifhem li l- Partit Nazzjonalista huwa kontra l-vjolenza domestika u favur il-ħajja mill-konepiment sat- tmiem naturali tagħha. Kien Gvern Nazzjonalista li lleila l-Att dwar il-Vjolenza Domestika fl-2006. F’din il-lii, Gvern Nazzjonalista kien daħħal il-protezzjoni tat-tarbija fil-uf bħala parti mill-familja.

Bħalma kien qal li se jagħmel, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia amm kelmtu ta free vote lid-Deputati tal-Partit Nazzjonalista fuq l-emendi li l-Gvern ta’ Joseph Muscat ressaq għal-lii tal-Vjolenza Domestika. F’dawn l-emendi l-Gvern ried ineħħi l-protezzjoni tat-tarbija fil-uf.

Is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli jew ma fehmitx jew ma tridx tifhem li l- Grupp Parlamentari unanimament qabel li mal-ewwel mitt jum ta’ Gvern Nazzjonalista did se jera’ jdaħħal il-protezzjoni tat-tarbija fil-uf. Dan għaliex jekk għall-Ministru Chris Fearne l-embrijun huwa biss tmien elloli għall-Partit Nazzjonalista hija ħajja umana.

Adrian Delia staqsa kemm ‘il darba fil-Parlament għalfejn il-Gvern ta’ Joseph Muscat ried ineħħi l-protezzjoni tat-tarbija fil-uf mil-lii tal-Vjolenza Domestika. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Helena Dalli ma taw ebda rauni valida għalfejn riedu jneħħu l- kliem li jagħti protezzjoni inekwivoka lit-tarbija fil-uf. Flok tinħela fi spin, is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli kellha l-ħin kollu disponibbli biex twieeb għal din il- mistoqsija li għamel Adrian Delia.

Il-Partit Nazzjonalista huwa u dejjem se jibqa’ kontra kull forma ta’ vjolenza domestika, kemm vjolenza fuq in-nisa imma wkoll vjolenza fuq it-tarbija fil-uf, li m’għandiex vui.

Claudio Grech

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, s-Solidarjetà Sojali, l-Pensjonijiet u d-Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-uf

Stephen Spiteri

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar is-Saħħa

26.04.2018