ŻOMM AĠĠORNAT:

Pjan fit-tul għat-tkabbir ekonomiku, lieda kontra l-korruzzjoni u t-tkattir tal-id

Il-President tal-Kunsill enerali tal-PN Kristy Debono qalet li l-politika tal-Partit Nazzjonalista hija mibnija fuq tlett pedamenti, b’vijoni strateika ekonomika li verament tkattar id fit-tul għal pajjina, tiġġieled il-korruzzjoni u jinħoloq id għal kulħadd f’sojetà li jimpurtaha. Hija qalet dan meta indirizzat il-Kunsill enerali tal-Partit Nazzjonalista.

Kristy Debono qalet li l-vijoni strateika ekonomika li tkattar id fit-tul, hija li tibni fit-tul fuq setturi serji u b’saħħithom li jrendu għall-ejjieni, u mhux bi-cheap labour u l-prekarjat. Dan kollu marbut ma’ sistema bankarja serja u retta li ma tikbirx bil-ħasil tal-flus. Hija qalet li l-attakk qawwi u l-lieda bla raan lill-korruzzjoni għandu jsir għaliex bil-korruzzjoni jaslu biss il-korrotti u l-kriminali, filwaqt li l-persuni onesti jibqgħu l-art. Kristy Debono qalet li qabel l-elezzjoni l-Partit Laburista kien qal li hawn bonn power station dida ida llum sirna nafu kif din kienet biss strateija sabiex grupp għir ta’ persuni jagħmlu kemxa flus, f’sistema ta’ kumpaniji sigrieti li ħadd ma jkun jaf bihom, ida dan il-pjan inkixef.

Il-President tal-Kunsill enerali Kristy Debono qalet li id għal kulħadd f’sojetà li jimpurtaha jfisser li l-id li jinħoloq mit-tkabbir ekonomiku verament jasal għand kulħadd. Dan fejn ma jibqax jidied il-faqar finanzjarju, ma tibqax tidied il-lista tal-persuni li għandhom bonn housing sojali, ma jkunx hemm aktar familji li jgħixu fil-garaxxijiet u barranin fl-irziezet, tonqos il-lista tal-istennija fl-isptarijiet, aktar għajnuna li-għaagħ biex jixtru propjetà, tittieħed bis-serjetà l-ammont ta-għaagħ li ma jkomplux jistudjaw u l- anzjani jkollhom pensjoni li verament toffrilhom ħajja dienti. Hija qalet li din hija l-vijoni tal-Partit Nazzjonalista għal Malta, bid-dokument tal-Kunsill enerali huwa l-punt tat-tluq għad-diskussjoni fejn inwelldu pjan fit-tul għal pajjina.

Kristy Debono qalet li l-Partit Nazzjonalista ma jridx jingħalaq fih innifsu fejn niolaw lil pajjina, ida jeħtieli jkollna immigrazzjoni bi pjan għal pajjina li jiflaħ għall-ammont tal- ħaddiema barranin li jiu f’Malta, politika demografika li minnha jgawdu kemm Maltin, il- barranin u l-pajji. Il-President tal-Kunsill enerali qalet li l-Partit Nazzjonalista seta’ għael li jħalli kollox kif inhu, bi tkabbir tal-ekonomija bil-popolazzjoni minflok bil-produzzjoni, ida minflok irid leaders li jagħtu direzzjoni lil pajjina bi pjan fit-tul għas-snin li ejjin. Hija qalet li l-Partit Nazzjonalista mhux bħall-Partit Laburista u ma jilgħabx bil-futur ta’ uliedna.

Dan għaliex mhix vijoni politika li tgħid li se tagħmel ‘għaxar snin’ biex imbagħad titlaq, minflok il-Partit Nazzjonalista jrid li jħalli legat għall-Maltin.

Kristy Debono qalet li ma rridux li n-nies iwarrbu lill-Gvern Laburista minħabba li huwa korrott biss, ida rridu li jagħżlu lill-Partit Nazzjonalista għaliex jemmnu fil-vijoni politika soda tiegħu. Hija qalet li l-Partit Nazzjonalista għandu vijoni għal Malta u Għawdex li tgħaqqad lil dawk kollha li jemmnu fil-valuri tal-partit u li jridu bidla għal kwalità ta’ ħajja aħjar.

24.11.2018