ŻOMM AĠĠORNAT:

Fl-okkajoni ta’ Jum il-Mara, il-Partit Nazzjonalista qed jappella sabiex il-Gvern jieħu azzjoni konkreta biex tonqos id-diskrepanza fil-pagi bejn l-iriel u n-nisa. ifri tal-Eurostat juru li sfortunatament in-nisa qegħdin dejjem jaqilgħu inqas mill-iriel għall-istess xogħol li jagħmlu. Mill-istatistika jirriulta li filwaqt li d-differenza kienet ta’ 7% fl-2011, din marret għall-agħar u diedet għal 11% fl-2016.

ifri oħra li ew ippubblikati f’dawn l-aħħar ranet juru wkoll li hemm rata għolja ferm aktar mill-bqija tal-popolazzjoni ta’ tfajliet li la qed jaħdmu jew ifittxu xogħol u lanqas mhuma qed jieħdu edukazzjoni jew taħri. Xejn anqas minn 13% tat-tfajliet qegħdin f’din is-sitwazzjoni ta’ bla xogħol, edukazzjoni jew taħri, rata ferm ogħla minn tal-uvintur.

Statistika tal-World Economic Forum ukoll turi li Malta sofriet waqgħa qawwija lura fl-aħħar ħames snin fir-rigward tal-ugwaljanza. Joseph Muscat sab 30% tal-impjiegi pubblii kienu okkupati min-nisa ida l-‘aktar Gvern femminist fl-istorja ta’ Malta’ għael li dan l-ammont inaqsu għal 15%. Il-World Economic Forum jindika wkoll tnaqqis fil-parteipazzjoni tan-nisa fil-postijiet fejn jittieħdu d-deijonijiet u l-politika. Il-Partit Nazzjonalista jappella biex il- Gvern jimplimenta l-wegħda elettorali tal-Oppoizzjoni li l-Parlament jagħti għala lill- membri parlamentari jkunu fultajm. Din tkun miura family friendly li tkun tista’ tgħin ukoll għall-parteipazzjoni aktar b’saħħitha tan-nisa fil-politika.

Il-Partit Nazzjonalista filwaqt li jirrikonoxxi li s-sojetà għamlet avvanzi ‘il quddiem isostni li għad fadal xi jsir sabiex verament ikun hawn ugwaljanza bejn in-nisa u l-iriel f’Malta. Il- Partit Nazzjonalista jinsab impenjat li jkompli jaħdem sabiex jissaħħu d-drittijiet tan-nisa. Għaliex irid jara li l-mara tilħaq il-milja tagħha fis-sojetà tagħna.

Claudette Buttigieg

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar id-Drittijiet Indaqs, il-Libertajiet ivili u d-Drittijiet ta-Ċittadin

07.03.2018